European Commission logo
Create an account
Event Details
27 Септ.
2022

На 27 септември 2022 г. ReferNet в България ще проведе национална конференция

Отдалечено събитие
to

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) - координираща институция на дейностите на мрежата ReferNet в България ще проведе Национална конференция „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“. 

Конференцията имa за цел да популяризира постиженията на професионалното образование и обучение сред всички заинтересовани страни. Тя ще подпомогне обединяването им за успешно решаване на предизвикателството „професионално образование и обучение – пазар на труда“. Ключовата роля на ученето през целия живот и ученето на възрастни отново ще бъде във фокуса на презентациите и дискусиите.

Събитието се организира в съответствие с изискванията на Европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet.

Основните продукти на ReferNet мрежата са доклади, изследвания и анализи, които се предоставят на Европейската комисия, с цел формиране на политики, отговарящи на нуждите на страните – членки за осъвременяване на системите на професионално образование и обучение, учене през целия живот и учене на възрастни в Европа.

Предварителната програма, публикувана към настоящото съобщение в календара, предвижда: представяне на Мрежата и основните акценти в дейността на CEDEFOP през 2022 г.; актуалните развития на политиките в областта на професионалното образование и обучение, европейския подход към микроудостоверенията и индивидуалните сметки за обучение. Ще бъдат представени и инструменти за международна мобилност в професионалното образование и обучение.

Agenda Refernet Conference 27-09-2022 .pdf
(189.85 KB - PDF)
Свали

Националното звено за подкрепа на EPALE вече Ви осигури достъп до пълните текстове на два основни политически документа, които ще бъдат във фокуса на Програмата и дискусиите, които ще се проведат. В ресурсния център на EPALE са публикувани:

Препоръка на Съвета от 16 юни 2022 година относно индивидуални сметки за обучение

Препоръка на Съвета от 16 юни 2022 година относно европейски подход към микроудостоверенията с цел стимулиране на ученето през целия живот и пригодността за заетост

Event Details
Статус
As planned
Уебсайт на събитието
№ на проекта в ЕС
Неприложимо.
Entrance fee
Неприложимо.
Registration capacity
Неприложимо.
Брой делегати
< 100
Целева група
Мрежи и организации за учене за възрастни
Цели и задачи
Да предостави възможности за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение, ученето през целия живот и ученето на възрастни.
Очаквани резултати от ученето
Конкретни добри примери за актуални развития на политиките за професионално образование и обучение, учене през целия живот и учене на възрастни.
Признаване / сертифициране на участието и/или резултатите от ученето
Неприложимо.
Такса за участие
Не

Имате събитие?

Не се колебайте да го направите! Влезте в линка долу и предложете събитие сега!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?