European Commission logo
Create an account
News
Новини

Колко е важно да бъдеш финансово грамотен

Колко е важно да бъдеш финансово грамотен

Инициативата «Нашите пари» въвежда ключовите умения по финанси в българските училища

Банкови сметки, парични преводи, осигуровки, данъци, трудов или граждански договор, студентски кредит – това са само част от нещата, с които се сблъскват и за които са абсолютно неподготвени повечето млади хора. Средното образование в България недостатъчно подготвя учениците за живота след завършване на училището и не им дава ключови умения за справяне с ежедневни ситуации. Едно от тях е финансовата грамотност.

Целта на инициативата за обучение по финансова грамотност „Нашите пари” е да се създаде мрежа от училища, в които финансовата грамотност да е част от избираемата програма.

Програмата „Нашите пари” е отворена за всякакви предложения за подобряване и за включване на още финансисти, бизнес консултанти, преподаватели и други, които искат да допринесат за съдържатнието.

http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/obrazovanie/2017/05/07/2961869_kolko_e_vajno_da_budesh_finansovo_gramoten/

Login (0)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?