Премини към основното съдържание
News
Новини

ИКЕМ и Европейският консултативен център за инвестиции (EIAH) стартират съвместен проект

Дата: 15.11.2019 г.

Автор: БСК

ИКЕМ и Европейският консултативен център за инвестиции (EIAH) подписаха договор за изпълнение на: "Проект за проучване и развитие на професионалното образование в сектор "Електрическа мобилност" и необходимостта от кадри в България и страните от региона". 

EIAH е форма за партньорство между групата на Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия като част от Инвестиционния план за Европа.

Този проект е от изключително значение за развитието на образователния модел - ССЕМ (секторен съвет за електрическа мобилност), към МОН и ИКЕМ.

Предвижда се в резултат от проучванията да бъде изграден "Център за образование и квалификация на човешки ресурси и изследвания в електрическата мобилност и свързаност."

В тази връзка, ИКЕМ и ''Образование България 2030'' подписаха меморандум за сътрудничество, с цел развитие на модела ССЕМ, внедряване на нови форми за обучение, реализиране на проучвания и анализи свързани с политиките в областта на образованието, регионалното развитие, пазара на труда и други.

Източник: https://www.bia-bg.com/news/view/26203/

 

Login (0)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?