Event Details
14 Feb
2019

Градът на липите ще бъде домакин на регионални обществени консултации

Bulgaria
Стара Загора, Stara Zagora
to

На 14 и 15 февруари 2019 г. в гр. Стара Загора ще се проведе петият регионален семинар за пътищата и мерките за повишаване на уменията на възрастните.

Нашата своеобразна мрежа от участници в събитията на националния координатор за учене на възрастни, проведени в градовете Царево, Габрово, Вършец и Шумен, вече са запознати подробно с основната цел на тези семинари. Те представляват съществена част от общия национален консултативен процес, осъществяван в България за изпълнение на Препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г. относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните.

Програмата предвижда различни теми за дебат с фокус върху различията и специфичните характеристики в областите с административни центрове Кърджали, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково. Както винаги областните координатори за учене през целия живот и техните заместници ще бъдат в центъра на регионалното събитие. Спектърът от участници ще бъде допълнително разширен и от представители на регионалните структури на работодателските и на синдикалните организации, както и на отделни работодатели. Подобно на другите регионални семинари се очаква да присъстват и директори на професионални гимназии, в които се провежда обучение на възрастни, на териториални структури на Агенцията по заетостта, културни институции и др.

Ще бъдат направени актуални препратки спрямо дискусиите, започнати по време на четирите семинара, проведени до настоящия момент в рамките на консултативния процес. Очаква се също разискването и на теми, повдигнати във форматите на двете работни срещи на Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“, проведени през месеците април и декември 2018 г., както и от заседанието на Националната координационна група за учене през целия живот, проведено в края на м. януари 2019 г.

Събитието се осъществява по Проект № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Event Details
Статус
As planned
Тип на събитието
Конференция
№ на проекта в ЕС
Проект № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”
Тип организатор
Друго събитие
Organiser name
Екип на националния координатор за учене на възрастни
Данни за контакт
Ива Николова, тел. 02 424 11 15, iv.nikolova@mon.bg
Брой делегати
< 100
Целева група
Мрежи и организации за учене за възрастни
Цели и задачи
Да бъде направен преглед на напредъка и да се конкретизират основните предизвикателства, пред които е изправен секторът за учене на възрастни в България, както и да бъдат очертани намерения и предложения за бъдещето
Очаквани резултати от ученето
Осъществен преглед на напредъка, конкретизирани предизвикателства и очертани намерения и предложения за бъдещето
Такса за участие
Не

Имате събитие?

Не се колебайте да го направите! Влезте в линка долу и предложете събитие сега!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?