News
Новини

Европейската награда за иновативно обучение

Европейската награда за иновативно обучение е нова европейска инициатива, стартирала през 2021 г. и създадена със Съобщение на Комисията относно изграждането на Европейско пространство за образование до 2025 г. Целта на наградата е да бъдат представени изключителни преподавателски практики в рамките на Програмата „Еразъм+“ и да бъде отличена работата на учителите и техните училища, участващи в проекти за европейско сътрудничество.

Първата сесия на наградата се проведе през 2021 година и победителите вече са известни.

Българските лауреати за 2021 година са:

  • Първо частно училище „Леонардо да Винчи“ – гр. Русе;
  • СУ „Екзарх Антим I“ – гр. Казанлък;
  • Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх“ – гр. Враца;
  • Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ – гр. Бургас.

Честито, уважаеми колеги!

Церемонията по връчване на наградата за България ще се проведе в сградата на ЦРЧР на 30 септември 2021 година.

Европейската церемония за награждаване ще се проведе на 20 октомври 2021 от 10:00 до 12:00 СЕТ и ще бъде последвана от Сесия на лауреатите за изграждане на мрежа за сътрудничество на 21 октомври 2021.

 

Източник: ЦРЧР

Login (1)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?