Премини към основното съдържание
Event Details
12 Jul
2019

България провежда Национален форум „Пътища и мерки за повишаване на уменията на възрастните“

Bulgaria
София
to

На 12 юли 2019 г. в гр. София – столица на България, ще се проведе Национален форум „Пътища и мерки за повишаване на уменията на възрастните“.

Събитието е кулминационна точка на националния консултативен процес, осъществяван в България, за изпълнение на Препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г. относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните. То е съществен етап от изпълнението на работната програма на националния координатор за учене на възрастни за периода 2018-2019 г. Очаква се Форумът да надгради и доразвие постигнатите резултати от регионалните кръгове на консултативния процес, проведени в гр. Царево, гр. Габрово, гр. Вършец, гр. Шумен, гр. Стара Загора и гр. Дупница, както и от Националното кафене, проведено с членовете на Националната координационна група за учене през целия живот в средата на м. април 2019 година.

В събитието са поканени да се включат най-активните участници във всички етапи на проведения национален дебат, които имат принос към съдържателното му развитие. Очаква се във Форума да участват представители на политическото ръководство на Министерството на образованието и науката, на социалните партньори, ръководители на институции и организации за учене на възрастни, водещи обучители, практици, методици и др.

Програмата на събитието е структурирана в два основни панела, които ще бъдат съпроводени с представяне на добри практики на национално представените работодателски организации (Национален център за оценка на компетенциите към Българската стопанка камара), както и на организации от неправителствения сектор с иновативни практики в областта на ученето на възрастни (Фондация на бизнеса за образованието).

Първият панел на Форума ще бъде насочен към представяне на трите стъпки, залегнали в Препоръката: оценяване на уменията, персонализирани и гъвкави предложения за учене, както и валидиране и признаване. Тристъпковият подход ще бъде представен взаимообвързано с цел очертаване на цялостната концепция и перспективите пред идентифицираните предизвикателства за формулиране на работещи решения.

Вторият панел на Форума ще представи гледната точка на областните координатори за учене през целия живот от Велико Търново, Габрово и Ловеч. Те ще дискутират своя опит, придобит от различни етапи на процеса, свързан със структуриране на координационните механизми, създадени на областно равнище, в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни. Очаква се областните координатори да дебатират върху оставащите предизвикателства: общи и специфични. Акценти ще бъдат и различията, които се наблюдават в отделните региони, спрямо които могат за бъдат предприети успешни управленски действия.

Събитието се осъществява по Проект № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, който се изпълнява от Министерството на образованието и науката и се финансира с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Event Details
Статус
As planned
Тип на събитието
Конференция
№ на проекта в ЕС
Проект № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
Тип организатор
Друго събитие
Organiser name
Екип на националния координатор за учене на възрастни
Данни за контакт
Валентина Дейкова - национален координатор за учене на възрастни, v.deikova@mon.bg
Брой делегати
< 100
Целева група
Мрежи и организации за учене за възрастни
Разглеждана тема
Цели и задачи
Събитието е кулминационна точка на провеждания в България национален консултативен процес в изпълнение на Препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г. относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните. Целта на Форума е концентриране на дебатите около идентифицираните приоритетни целеви групи, предизвикателствата, свързани с тях, и достигане до работещи решения на всички равнища на управление: национално, областно и местно.
Очаквани резултати от ученето
Обобщаване на резултатите от консултативния процес: концепция и перспектива, вкл. оставащите предизвикателства с акцент върху областното равнище на управление на процесите в сектора за учене на възрастни в България.
Такса за участие
Не

Имате събитие?

Не се колебайте да го направите! Влезте в линка долу и предложете събитие сега!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?