News
Новини

България е член на Европейската мрежа за основни умения

България членува в Европейската мрежа за основни умения (EBSN)

Какво?

България, чрез Министерството на образованието и науката, е новият член на Европейската мрежа за основни умения (European Basic Skills Network).

Къде?

Годишната конференция на Мрежата EBSN приключи. За първи път събитието беше проведено в хибриден формат!

На каква тема?

Фокусът на конференцията: Новаторство за гъвкавост – нови подходи за предоставяне на основни умения в постпандемичната ера.

Кои бяха участиците в събитието?

Експерти от цяла Европа и Съединените американски щати създадоха цялостна картина за това как основните умения на възрастните допринасят за справяне с предизвикателствата в пандемичната и постпандемична ера.

Къде можем да се запознаем подробно?

Свободен достъп до цялата информация за събитието е осигурен тук

Кои бяха участниците от България?

Представители на новия член на Мрежата, Министерство на образованието и науката, участваха в събитието чрез онлайн комуникация. Това бяха: Валентина Дейкова - национален координатор в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и ръководител на Националното звено за подкрепа на EPALE и Жулиян Гочев - член на екипите на националния координатор и на НЗП на EPALE.

Как аргументирахме членството на България в Мрежата?

Повече информация в презентацията, публикувана в ресурсния център на Платформата.

Какво чувстваме?

Изпитваме дълбоко удовлетворение, че България се свърза с Европейската мрежа за основни умение.

Кой ни подкрепи?

С признание и респект към всички членове на Националната координационна група за учене през целия живот, които ни подкрепиха. На социалните партньори. Както и на тези, които са ни подкрепили скромно, тихо и незабележимо.

Благодарим на всички, които ни подкрепиха досега, и на тези, които ще продължават да го правят.

Вие придавате смисъл на всичко, което правим заедно!

Login (4)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?