Премини към основното съдържание
News
Новини

Библиотеките трябва да са третото място след дома и училището

Фондация „Глобални библиотеки – България” е приемник на целите и резултатите на Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”, изпълнявана в България в периода 2009 – 2013 г., след предоставено финансиране от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ – САЩ.

По думите на Спаска Тарандова – изпълнителен директор на фондацията, тя е учредена през 2013 г. като неправителствена организация в обществена полза. Фондацията има за своя мисия приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество. В дългосрочен план – превръщане на обществените библиотеки в център на местната общност, който предоставяйки достъп до информация, знание и разнообразни услуги, спомага за повишаване качеството на живот на гражданите.

В момента фондацията има отворена сесия за финансиране на малки проекти на читалищните, общинските и регионалните библиотеки за развиване на уменията на техните служители да пишат проекти,  да работят в партньорство с други неправителствени организации, както и да си взаимодействат по-активно на местно ниво с община, училища, детски градини. Продължава и кампанията „Пътят към библиотека” за поставяне на указателни табели „Библиотека/Library” във всички, населени места, обхванати от мрежата Глобални библиотеки, съвместно с общините в страната.

По Програма Еразъм+ библиотечни специалисти от седем общинските библиотеки участват в проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки”. Проектът има един обучителен цикъл с посещение на библиотеки в Испания и Финландия и запознаване с добрите библиотечни практики там. Следващата му фаза е съставяне на обучителна програма, с която опитът, натрупан по време на международните визити да бъде мултиплициран в другите общински библиотеки в страната, като една добра европейска практика.

В процес на подготовка сме на голям национален форум с международно участие „Библиотеки днес”, на който очакваме да вземат участие над 800 представители от библиотеките, които имат подновени споразумения с ФГББ, академичните среди и бизнеса, изпълнителната, законодателната и местните власти, неправителствени организации. На форума ще бъдат представени и дискутирани ролята и функциите на обществените библиотеки в информационното общество на XXI век.

Автор: Димитър Лазаров

Login (1)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?