News
Новини

Безапелационно призово първо място в национален конкурс „Енергетиката и ние", под мотото „Приносът на България за Европей

ВАРНА новини

https://varnanovini.bg/2021/04/06/uchenici-ot-pgss-sv-georgi-pobedonos/…

Безапелационно първо място в национален конкурс „Енергетиката и ние" и четирима вече приети студенти

ПГСС „Св. Георги Победоносец“ в гр. Суворово спечели безапелационно призовото първо място в национален конкурс „Енергетиката и ние", организиран от Технически университет - Варна, под мотото „При

носът на България за Европейския зелен пакт“, след успешно представяне и в двата кръга от състезанието и блестящо презентиране на поредната си иновация „Интерактивна фотоволтаична пейка“. Участниците в състезанието Калин Великов от XIIа, Акиф Ахмед, Георги Георгиев и Кристиян Иванов от XIIб клас получиха награди и са приети за студенти в ТУ – Варна. Иновативната интерактивна фотоволтаична пейка разполага с биофилтър за пречистване на въздуха от специално селектирани растения, с предвидено капково напояване и сензори за влажност, със соларен панел, който събира и конвектира слънчевата светлина в енергия, съхраняваща се в акумулатори. Благодарение на слънчевата енергия, пейката предоставя безплатен интернет и възможност за зареждане на мобилен телефон. Оборудвана е и с информационно табло, което предлага информация за времето, качеството на въздуха и новини. Лампа осветява пейката през тъмната част от деня, а диодна лента свети в различни цветове. Светва червен цвят, когато пейката засече високи стойности на замърсяване и наличие на твърди чaстици във въздуха, със зелен или син цвят - когато въздухът е чист и няма наличие на високи стойности на замърсяване.

Конструкцията позволява автоматично управление и оптимизиране на нейните работни параметри, като нейните качества и ползи я правят подходяща, както за паркове и градини, така и за спирки на градския транспорт, пешеходни зони и други.

Необичайното устройство е в унисон с идеята за използване на екологични енергийни източници и популяризира съвременни еко решения в публичното пространство.

Login (3)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?