News
Новини

43 ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ 20 ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА БЯХА СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ПРОГРАМА „СИСКО МРЕЖОВА АКАДЕМИЯ“

08

Дата: 08.02.2019 г.

На 8 февруари 2019 г. приключи първият етап от безплатното обучение на преподаватели по ИКТ по програмата „Сиско мрежова академия“.

През м. октомври Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА), като официален координатор на Сиско академиите в България, в партньорство с Българската стопанска камара (БСК), стартира програма за изграждане на 20 Сиско академии в професионални училища в цялата страна и обучение на 90 инструктори.

Курсът “IT Essentials - Основи на информационните технологии“, в който участваха 43 преподаватели, се състои от общ преглед на информационните технологии, въведение в мрежите, компютърна поддръжка, безопасност при работа с компютри, асемблиране на компютри, инсталиране и деинсталиране на различен софтуер, вкл. операционни системи, локализиране на проблеми и отстраняването им

Обучението по IT Essentials приключи с успешното полагане на финален изпит от всички преподаватели, като те получиха и сертификат за преминато обучение с 1 квалификационен кредит от БСК, която е одобрена да предоставя обучение на педагогически специалисти със Заповед на Министъра на образованието РД 09-2753 от 14.07.2017 г.

По-голямата част от преподавателите ще продължат обучението си в курса за CCNA Routing and Switching (Cisco Certified Network Associate) - Сертифициран от Сиско сътрудник за работа с мрежи, който ще продължи до м. септември 2019 г.

 

Автор: Българска стопанска камара

Източник: https://www.bia-bg.com/news/view/25083/

 

Login (0)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?