Event Details
28 Ян.
2022

2022 година ще започне с обучения за мрежата от посланици на EPALE

Remote Event
to

Националното звено за подкрепа на EPALE ще постави началото на събитията през 2022 г. чрез организирането и провеждането на онлайн обучителни семинари за мрежата от посланици на Платформата.

Първият обучителен семинар за тази Мрежа ще се проведе на 28 януари 2022 г., петък, от 10.30 до 12.30 ч.

Семинарът представлява съществен елемент от работната програма на Националното звено за подкрепа, която изтича в края на м. март 2022 г. Процесът по създаването на Мрежата започна през периода 2019-2020 г. и продължава да бъде укрепван. При номинирането на посланиците беше възприет подход, който очертаваше техния експертен и личностен профил. Основните черти на този профил беше свързан със желанието да се взаимодейства с Националното звено за подкрепа на EPALE. По-конкретно ролята на посланика на EPALE е насочена както към привличане на нови потребители на Платформата, така и към активирането им да създават различни категории съдържание: новини, съобщения за календара, блогове, ресурси, да участват в дискусии и др.

Онлайн обучителният семинар, който ще се проведе в края на м. януари ще създаде условия за развитие на уменията на посланиците на EPALE. За да бъдат направени стъпки в тази посока, в рамките на събитието е предвиден обучителен модул, който ще бъде проведен от Наталия Георгиева – външен експерт и автор на съдържание в EPALE.

Семинарът се осъществява по проект № 604378-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS, изпълняван от Министерството на образованието и науката и съфинансиран от Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Event Details
Статус
As planned
№ на проекта в ЕС
604378-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS
Тип организатор
NSS събитие
Брой делегати
< 100
Целева група
Мрежи и организации за учене за възрастни
Цели и задачи
Да създаде условия за придобиване на умения за създаване и публикуване на съдържание.
Очаквани резултати от ученето
Създадени условия за развитие на умения от посланиците на EPALE в България.
Признаване / сертифициране на участието и/или резултатите от ученето
Неприложимо.
Такса за участие
Не

Имате събитие?

Не се колебайте да го направите! Влезте в линка долу и предложете събитие сега!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?