Blog
Blog

За малките идеи, които водят до големи промени

Автор: Наталия Георгиева

Дата: 31.10.2020 г.

Представете си, че започвате да пишете текст по определена тема, а на бюрото пред вас има телескоп и микроскоп.

Разбира се, това е просто метафора - телескопът ви дава възможност да видите общата картина, големия мащаб, важните тенденции. Микроскопът ви позволява да уловите детайлите, малките данни, онова, което остава скрито и невидимо. 

Има нещо изкушаващо в „играта” между телескопа и микроскопа - игра, която може да покаже неочаквана перспектива или да даде знак - през микроскопа - за промяна в голямата картина.  

***

Ето така, през телескоп и микроскоп ще се опитаме да погледнем към октомврийката тема на ЕПАЛЕ „Социално включване на застаряващото население и учене между поколенията”.

Каква е общата картина?

Последните данни на НСИ за демографската структура на българското население в края на 2019 г. показват ясно изразени тенденции на намаляване и застаряване на населението и задълбочаване дисбаланса в териториалното разпределение: всеки пети българин е на 65 и повече навършени години,  застаряването е по-силно изразено сред жените, отколкото сред мъжете, всеки трети над 65 години живее на село.[1]

Към тази статистика и в контекста на темата на ЕПАЛЕ, може да добавим и наскоро публикуваните данни на Евростат, според които в края на 2019 г. всеки трети българин е в риск от бедност и социално изключване, а най-уязвими са хората на 65+ години и неработещите. Почти всеки втори българин (47%) на възраст 65+, както и 7 от 10 неработещи, попадат в тази група.[2]

С тези данни България заема незавидното първо място сред държавите от ЕС.[3]

Видяна през обектива на телескопа, картината на социалното включване на застаряващото население в България поражда тревога и песимизъм.  

***

Има нещо обаче, което може да бъде противопоставено на тази мрачна статистика.  

Смяната на телескопа с микроскоп показва вдъхновяващи примери за това как на практика се случва „социалното включване на застаряващото население и ученето между поколенията”.

„Резиденция Баба” е идея, родена във Фабриката за идеи[4] в София - организация, в която работят сърцати хора с кураж и енергия.

Платформата е създадена през 2015 г., за да свърже младежи от градовете с възрастни хора от обезлюдяващи се села в цяла България и да даде възможност - и на едните, и другите за взаимоучене, подкрепа и солидарност.  

Идеята и форматът, в който се реализира Резиденция Баба принадлежат на Янина Танева, една от основателките на Фабриката за идеи. След етнографски експедиции и срещи с местни хора тя вижда какво културно богатство - традиции, обичаи и ритуали и колко лични истории на хора в българските села могат да се разпилеят и забравят. Вижда и колко силна е потребността възрастните хора в селата да общуват и споделят.

Затова, съвместно с Асоциацията за етнология, фолклористика и антропология “Онгъл”, Фабриката за идеи стартира програмата Резиденция и започва да организира етнографски експедиции, чрез които свързва млади хора от градовете с възрастните пазители на местния фолклор в селата.

Младежите, които участват в инициативата имат възможност да се запознаят на място, да запишат и съхранят  фолклорно знание (обичаи, вярвания, песни, лични и общностни истории), а след това да ги полуляризират пред по-големи аудитирии чрез социалните мрежи, медиите или по време на различни събития.

Споделеният от възрастните хора опит провокира младежите и много от тях успяват да разработят иновативни идеи с потенциал да привлекат интерес към селото или да подпомогнат социално-икономическото му развитие.

Така Резиденция Баба се превръща в действаща програма за учене между поколенията.

Резултатите са налице: от една страна - съхранени традиции, занаяти и истории на местните хора в селата, от друга - конкретни продукти, идеи и предприемачески инициативи на младите хора, основаващи се на местното знание и култура и отговарящи на специфичните нужди на хората в селата.

От пилотното издание на Резиденция Баба от 2015 година досега са се включили над 60 деца и младежи, които са били резиденти в 16 села в цяла България.

Йоана Стоянова от Фабриката за идеи разказва, че през 2020 г. в рамките на програмата, наред с етнографските дейности са организирани и проведени Доброволчески уикенди, Майсторлък уикенди, Баба тиймбилдинги и Артистични резиденции в села.

На въпроса ми „Как успяват да мотивират възрастните хора да участват в Резиденция Баба?”  Йоана споделя, че най-силният мотив за възрастните хора, които стават домакини е желанието да не бъдат сами - да има с кого да разговарят, да споделят ежедневни дейности, да се грижат, да се чувстват пълноценно видени. И допълва с думите на на баба Миленка от с. Делейна - „Искаме да се почувстваме “годни” , защото разни политически чудатости, като това, че не могат да гласуват за местната си управа, защото няма достатъчно жители в селото, ги кара да се чувстват буквално “негодни” граждани на държавата си.

***

Резиденция Баба е една малка история, видяна през окото на микроскопа.

История, която показва, че социалното включване на „застаряващото население” - отвъд политики, стратегии и планове, може да означава нещо просто и истинско - да дадеш възможност и шанс на възрастните хора да предават знанията, уменията и опита си; да участват активно в живота на своята общност; да се чувстват полезни и „годни”.

Една малка история, която дава надежда, че голямата картина може да се промени.

Login (8)

Users have already commented on this article

Влезте през профила си или се регистрирайте за да може да коментирате.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?