Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Защо музеите са добро място за учене

В Европа има повече от 10 000 музея, в които работят професионалисти, а музеите, управлявани от доброволци, са дори повече. Хенрик Зипсан разказва за това как музеите могат да са полезни за цялото общество

Museums learning

В Европа има повече от 10 000 музея, в които работят професионалисти, а музеите, управлявани от доброволци, са дори повече. Въпросните музеи могат да са публични или частни, но всички те споделят мисията за събиране и запазване на материални и нематериални находки от миналото и настоящето. Музеите правят колекциите достъпни по различни начини – провеждайки изложби, организирайки обучителни програми.

Като цяло посетители на музеите са училищни групи, туристи или високообразовани специалисти, но музеите могат да преложат много повече от това. Въпреки че много от децата в Европа посещават музеите като част от задължителното си образование, музеите могат да са полезни също и за възрастните. Музеите често са ценен актив в местния и регионален туризъм с впечатляващ брой посетители. В страна като Швеция, с по-малко от десет милиона души население, 270 музея посрещат повече от седемнадесет милиона посетители годишно.

Музеите като ефективна учебна среда, поради специфичните си характеристики

Отделно от своя обхват, музеите са също среда с потенциал за обучение на възрастни. Проучванията показват, че дейностите, организирани от музеите, обхващат всички ключови компетентности, а често са особено ефективни в стимулирането на социални умения и умения за учене. Много музеи предлагат реални курсове - без учебници - по история на изкуството, история на културата или например традиционни занаяти. Музеите са ефективна учебна среда, заради няколко характеристики:

  • На първо място музейната среда е различна от класната стая и често се явява микс от кино, театър, библиотека и други
  • Музейните колекции са предимно триизмерни и в пълен мащаб
  • Музеите представят автентични колекции
  • В музея е на разположение професионален персонал, който има познания относно колекциите, както и относно материалния и нематериален контекст на представяното 

Възможности за учене, предоставяни от музеите

Музеите предлагат много и различни учебни дейности (както за неформално, така и за самостоятелно учене). По-долу са представени някои примери:

• Предлагат се безплатни лекции, основа на които са знанията, натрупани от продължителната изследователска дейност - част от нормалната ежедневна работа в музеите.

• Много музеи активно използват спомените и знанията на възрастните хора, като ги ангажират в колективни дейности, което допринася и за постигане на автентичност.

• Музеите предлагат различни дейности, базирани на спомени. В художествените галерии възрастните хора говорят за начина по който ги кара да се чувстват определено произведение на изкуството. В музеи на открито възрастните могат отново да се върнат към своите детски или младежки години чрез изградените възстановки на 40те, 50те или 60те години. Хората с деменция и техните роднини участват в подобни активности и се чувстват много добре от това.

• Някои музеи предлагат отлични възможности за доброволческа дейност, тъй като представят основно наследства и изкуство. Изследвания, свързани с доброволчеството, сочат, че повечето доброволци се вълнуват, осъзнавайки, че компетенциите им са необходими и ценени.

• Много музеи - особено открити музеи със селскостопански дейности, включително и отглеждане на животни - се използват като места за срещи и екскурзии за хора с умствени затруднения.

• Музеите могат да предложат стажове и работни места за хората, които са маргинализирани от обикновения пазар на труда.

Музеите свързват общностите, ученето през целия живот, демократичните ценности и обучението между поколенията.

Всъщност музея отвътре, „зад кулисите”, често представлява преживяване, при което специална общност от служители, стажанти, доброволци и посетители си сътрудничат в името на наследството. В музея ние конструираме, разглабяме и реконструираме идентичност, основана на концепциите за наследство. През 21 век това е един демократичен процес и означава, че хората от всички възрасти са активни.

Потенциалът на музеите да предоставят учене през целия живот е огромен и заедно с професионалните организации за обучение на възрастни могат да бъдат разработвани сътрудничества, които да паснат много добре в общество с нарастващ процет на възрастното население, където няма обществени организации, които да са наистина отдадени в посока развитие потенциала на възрастните хора.

Д-р Хенрик Зипсан (Henrik Zipsane) е гостуващ професор по изучаване на наследството в университета Linköping, Швеция, и главен изпълнителен директор на Фондацията Jamtli, Швеция.

Login (0)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?