European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Upskillead – Повишаване дигиталните умения на обучители на възрастни

08/09/2017

от Метод Павшели

Език: Английски

Проектът Upskillead (линкът е външен) е съфинансиран от ЕС чрез програма Еразъм+. Проектът започна на 1.10.2016 г и ще продължи до 30.09.2018 г. Участват партньори Участващите страни(линкът е външен) са от Словения, Италия, Кипър, България и Полша.

Днес обучителите на възрастни са изправени пред множество предизвикателства, произтичащи от комплексния характер, променящите се ситуации на преподаване и изискванията за компетентности, които са следствие от развитието на новите технологии в непрекъснато променящата се работна среда.

Проектът е насочен към недостатъци в професионалното образование на обучителите на възрастни, като в същото време е адресиран към техните организационни и други нужди от повишаване на компетентностите им. Освен обучение на обучители на възрастни за повишаване и актуализиране на дигиталните им компетентности и използване на технологии, което в наши дни е задължително с оглед технологичното развитие, както и умения за работа, проектът ще разработи система от ИКТ компетентности и последващ набор от стандарти и индикатори. На тази основа ще се оценяват дигиталните умения на обучителите на възрастни, които ще бъдат признавани и валидирани, с оглед на тяхната преносимост, прозрачност и надеждност за всички заинтересовани страни.

В практическо отношение проектът ще осигури подходящи обучителни материали като ИКТ насоки, ресурси, платформа за е-обучение чрез уебинари, споделяне и помощ от ментор, които ще бъдат на разположение на обучителите на възрастни и ще улеснят включването на ИКТ технология в процеса на обучение. По този начин те ще могат творчески и ефективно да включат ИКТ в работата си.

Втората международна среща по проекта (линкът е външен) се проведе в Полша от 29 до 31 май 2017 г. Партньорите споделиха опита си, обсъдиха административни въпроси, изготвиха учебен план и програми, обучителни материали и дадоха предложения за отворена система за достъп, електронна платформа и програма за електронни обучителни материали.

Контакти:

Метод Павшели (metod.pavselj@ric-nm.si (линкът изпраща имейл)), RIC Novo mesto (линкът е външен)

Ана Мария Блажич (ana.marija.blazic@ric-nm.si (линкът изпраща имейл)), RIC Novo mesto (линкът е външен)

Метод Павшели е координатор на проекти от Центъра за развитие и образование в Ново место. Работил е по европейски проекти през последните 7 години. През тези години е участвал във всички европейски проекти на Центъра, в които е играл различни роли – координатор, мениджър и финансов мениджър на проект. До сега е участвал в подготовката на предложения за различни Европейски програми. Сега участва предимно в проекти по програма Еразъм +.

Линк към оригиналната статия: https://ec.europa.eu/epale/en/blog/upskillead-upskilling-adult-educator…

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?