Blog
Blog

Тематична седмица: Осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение и обучението на възрастни

Унгария участва активно в европейското сътрудничество в областта на осигуряването на качество на професионалното образование и обучение от 2005 г. и в същото време е сред първите държави-членки на ЕС, които вече са привели националните си системи за качество на професионалното образование и обучение с Европейската референтна рамка за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение (EQAVET).

Дата: 24/05/2020

От Eszter KARVAZY

Език: EN

Унгария участва активно в европейското сътрудничество в областта на осигуряването на качество на професионалното образование и обучение от 2005 г. и в същото време е сред първите държави-членки на ЕС, които вече са привели националните си системи за качество на професионалното образование и обучение с Европейската референтна рамка за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение (EQAVET).

Националната агенция за професионално образование и обучение и обучение на възрастни (NOVETAL) управлява Националната референтна точка EQAVET от 2010 г.

Чрез своята дейност Референтната точка подпомага развитието на осигуряването на качество на професионалното образование и обучение и обучението на възрастни в Унгария на ниво институции и вземане на решения.

Като част от нашата тематична седмица „Осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение и обучението на възрастни“, ние се стремим, от една страна, да повишим осведомеността относно рамковата система EQAVET, свързаните с нея разработки и бъдещите задачи в Унгария, и от друга – да се осигури по-добра представа за това как се прилага осигуряването на качество, както на професионалното образование и обучение, така и на обучението на възрастни в Унгария.

Статиите, свързани с тематичната седмица, могат да бъдат намерени също и на унгарски, английски и немски език.

 

Моля, прочетете нашите статии, публикувани ежедневно от 25 май 2020 г. нататък

25/05/2020, Понеделник

Katalin Molnárné Stadler: The EQAVET Framework

26/05/2020, Вторник

Tibor Králik: EQAVET in Hungarian formal VET

27/05/2020, Сряда

Katalin Molnárné Stadler: Performing self-evaluation in VET institutions using the EQAVET Framework

28/05/2020, Четвъртък

József Marton: EQAVET in Adult Learning in Hungary

29/05/2020,  Петък

Eszter Karvázy: Erasmus+ project for the development of the European VET Quality Assurance Framework in Hungary

 

 

Линк: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/minosegbiztositas-szakkepzesben-es-felnottkepzesben-temahet

Login (4)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?