Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Възходът на социалните медии в кариерното ориентиране

През последните години социалните медии постепенно затвърдиха мястото си в сферата на кариерното ориентиране и станаха част от ежедневната практика на много специалисти по кариерно ориентиране. Въпреки това, като цяло, остава неясно кои са най-добрите начини социалните медии да станат част от всекидневните дейнoсти и комуникации.

За мнозина социалните медии са просто съвкупност от онлайн инструменти, които позволяват на общностите да споделят информация, да общуват и да се социализират. В по-широк смисъл сoциалните медии са дефинирани като процес, при който индивидите и групите изграждат общо разбиране и смисъл със съдържание, общности и Web 2.0 технологии. Социалните медии осигуряват нови възможности за специалистите по кариерно ориентиране, но също така предполагат и нови компетенции. 

От предоставяне на информация до съвместна кариера (co-careering)

Изследванията на опита на специалистите по кариерно ориентиране – включително тези, които работят в училищата - осигуряват кратка информация за начините, по които социалните медии понастоящем се използват в кариерното ориентиране.

Най-типичното – и най-ограничено – предназначение на използването на социалните медии в кариерните услуги е предоставянето на информация. Социалните медии са ефективно средство за бързо предоставяне и разпространение на информация, което позволява на специалистите по кариерно ориентиране мигновено да достигат до голям брой хора. За някои oбаче използването на социални медии като източник на информация за професионални цели – включително в училищното образование – е притеснително. Специалистите подчертават, че активното и безопасно участие в социалните медии изисква усъвършенствани умения и способност да се търси, избира и оценява сложно онлайн съдържание. В кариерното образование следва да се обърне повече внимание на това как младите хора да използват информацията и да оценяват надеждността и валидността на кариерната информация и разнообразните й източници в светлината на уменията за управление на кариерата през целия живот.

Второто (и по-широко) предназначение е социалните медии да се използват за индивидуално общуване. Споделянето на текстови, видео и аудио съобщения в реално време предоставя много нови възможности за взаимодействие и съвместна работа във връзка с нуждите на учениците. В това отношение социалните медии се разглеждат като функционална и леснодостъпна алтернатива на услугите за кариерно ориентиране на живо, която дава възможност на младите хора анонимно да споделят своите мисли и въпроси. Тъй като повечето комуникации в социалните медии се извършват в писмена форма, се подчертава значението на умението да се пише онлайн. 

Третото – и дори по-широко – предназначение на използването на социалните медии е разширяването им до интерактивно работно пространство. В този случай социалните медии вече не се разглеждат като алтернативен инструмент, а по-скоро като работно пространство, което е неразделна част от кариерните услуги. При взаимодействие с другите и обмен на информация и резултати, умението да се обсъждат въпроси онлайн е от изключителна важност. 

Четвъртото и най-широко предназначение на използването на социалните медии е съвместната кариера (co-careering), където между членовете на общността протичат споделен опит и смислено колективно решаване на различни кариерни въпроси. Способността да се създаде надежден и правдив образ за себе си в рамките на общностите, в които въпросите се обсъждат заедно, изисква внимателно, правилно управлявано и съблюдавано онлайн присъствие.

Компетенции, свързани със социалните медии в кариерното ориентиране

Уменията и компетенциите в тази сфера често се считат за второстепенни и следователно са слабо засегнати в образованието. Поради това е налице належаща нужда да се актуализират предварителната подготовка и обучението на работното място и да се помогне на специалистите по кариерно ориентиране да разберат разнообразните социално-медийни инструменти и иновативните начини, по които тези инструменти могат да бъдат включени в съществуващите практики. Също така е важно да бъдат развити дигиталните компетенции, от които младите хора се нуждаят, за да имат достъп до тези услуги, да ги ползват и да се възползват от тях.

Социалните медии предизвикват традиционните взаимодействия и взаимоотношения между специалистите по кариерно ориентиране и младежите. Контролът се измества от „експертни“ към смесица от експертни и социално-конструирани знания. По този начин социалните медии могат да изиграят значима роля за реформирането на практиките за кариерно ориентиране, така че те да достигнат по-успешно до младите хора, които имат нужда от помощ, за да се информират по-добре за кариерните възможности и да вземат решение. Предизвикателството пред професията е да се реши как най-добре да се използват тези технологии.

Научете повече

В Дания eGuidance помага на младите хора да направят образователeн избор, като им предлага насоки по телефон, имейл, уебинари и чат. Консултирането е анонимно и е на разположение 68 часа седмично. Във Facebook страницата на eGuidance младите хора могат да споделят с другите своите размисли и опит с избора на образование. 

В националните учебни програми на Финландия използването на ИКТ е задължителна част от кариерното образование и всеки ученик, който завършва основно образование, трябва да бъде запознат със съществуващите кариерни услуги и с достъпната онлайн национална кариерна информация. Целта е да се помогне на учениците да използват услугите след като завършат – с оглед на ученето през целия живот.

 

 

За автора: Яна Кетунен е изследовател във Финландския институт за образователни изследвания към университета в Ювяскюля, Финландия. Нейната работа е съсредоточена върху разработването и педагогическата употреба на ИКТ в образователен и в професионален план. Текущото й изследване е насочено към социалните медии в кариерните услуги.

 

Статията е публикувана в европейската мрежа на форум училищното образование.

Login (14)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?