Blog
Blog

Подобрете атмосферата на работното си място чрез резултатите от проекта TIWA

Мениджърите и служителите признават, че благосъстоянието на работното място е от решаващо значение за успешната и качествена работа. Проектът TIWA мож

Компаниите, организациите, мениджърите и служителите осъзнават, че благосъстоянието на работното място е от решаващо значение за успешната и качествена работа.

Непосредствено преди началото на пандемията партньорите в проекта TIWA започнаха да работят върху идеалната работна атмосфера. Нашата сфера на работа включваше всички нива във фирмата или в организацията. Създаването на приятелска работна атмосфера е сложен процес, който трябва да включва както ръководството, така и служителите и изисква сътрудничество, адаптация, толерантност, внимание към другите и познаване на принципите на добрата и ефективна комуникация. Разбирането и доброто управление на човешките ресурси могат да подобрят производителността и здравето на работното място, като спомагат за намаляване на неефективното присъствие и отсъствията.

Експертите предупреждават, че сама по себе си заплатата е слабо свързана с удовлетворението от работата и ефективността. Затова в партньорския консорциум ние първо определихме рамката от фактори, които влияят на благосъстоянието на работното място - щастие, здраве, стрес, съпричастност, сътрудничество, качествено лидерство, мотивация, взаимоотношения и емоционална отплата. След анализ на ситуацията и обратна връзка от фокус групи във всички партньорски страни, започнахме да изготвяме образователно съдържание за създаване на здравословна и продуктивна работна атмосфера, което е предназначено както за мениджъри/работодатели, така и за служители.

„Идеален лидер“ е първият продукт на проекта, който включва 20 учебни модула, предназначени да обучават лидери или мениджъри, със съвети и трикове как да подобрят своите лидерски умения. Изграждането на здравословна фирмена култура в компанията или организацията е една от основните задачи на лидерите. Тяхната ангажираност и отдаденост към благоприятния работен климат може да има положителен ефект върху цялата организация и да начертае пътя към идеалната атмосфера на работното място.

„Работа с усмивка“ – вторият продукт на проекта, е набор от 35 добри практики на компании, които са осъзнали сложността в постигането на удовлетвореността на служителите на работното място и са приложили успешни стратегии за подобряване на работния климат. Представените компании създават приятелска работна атмосфера по различни начини, като същевременно разкриват предизвикателствата и препятствията, пред които са били изправени.

„Аз, идеалният колега“ – третият продукт на проекта предлага набор от над 30 инструмента и дейности, насочени към развиване на „меките умения“ (soft skills), подобряване на комуникацията на работното място, по-ефективното справяне със стреса, разпознаване на това, което мотивира нас и другите в работата, както за личностното и професионално израстване на индивида, така и за свързване и укрепване на отборния дух в организацията.

TIWA website BG.

TIWA е цялостна система, която осигурява полезни обучителни материали за създаване на здравословна работна атмосфера и повишава осведомеността относно ролята на благосъстоянието на работното място. Всички материали са свободно достъпни на уебсайта https://www.tiwaproject.eu/ . Материалите могат да се използват за провеждане на модулни обучения, семинари, тиймбилдинг сесии, могат да бъдат включени в образователните програми на вашия екип за подобряване на атмосферата на работното място.

SLIKA LTT BG.
SLIKA TPM5 BG.

Mihaela Orozel is a project manager at the Andragogy Institute of the People's University of Velenje with many years of experience in the preparation and implementation of international projects. Her work includes the development and introduction of innovative teaching methods in the field of adult education and the preparation of various educational materials. Through his work, he helps to expand and adapt the educational offer to the needs of different users. 

Login (0)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?