Blog
Blog

Подкрепа за учителите за създаване на дигитални програми за основни умения

Как да се разработят дитални курсове за възрастни с потребности от базови умения.

Supporting Teachers to Design Digital Basic Skills Programs

Създаването на дигитални курсове отдавна е част от дискусията за бъдещето на образованието и програмите за обучение в много различни платформи. Налична е и информация за това как да ангажирате възрастните с ниски нива на основни умения в учебните дейности. Този съвсем нов онлайн курс на EBSN - Eвропейската мрежа за основни умения (European Basic Skills Network) допринася за диалога по темата, като представя основни насоки за това как да се създават дигитални курсове за възрастни с потребности от развиване на основните умения. Курсът е предимно за професионалисти, обучители и инструктори, работещи в областта на развитие на основните умения на възрастните.

Целта на курса е да направи преглед на важните концептуални решения, преди да се премине към разработването на онлайн програми. Със специфичен акцент върху нуждите на възрастните с потребности за подобряване на основните умения, курсът ще премине през 3 основни теми и ще представи поредица от добри примери, които се оказаха успешни по време на бързата дигитализация на курсовете за обучение на възрастни в настоящите пандемии.

Трите основни раздела са разпределени през трите седмици на курса:

 • Седмица 1 (от 6 до 13 септември): Общ дизайн на курса
 • Седмица 2 (от 13 до 20 септември): Планиране на съдържанието и дейностите в курса (с фокус върху комбинираното обучение)
 • Седмица 3 (от 20 до 27 септември): Осигуряване на подкрепа за учещите

Детайли за курса

Отвнореният онлайн образователен курс (MOOC) ще започне на 6 септември 2021 и ще приключи на 27 септември 2021, като ще даде възможност на участниците да разгледат различни практически аспекти при създаването на дигитални курсове за развиване на основни умения за възрастните.

През всяка седмица са планирани различни дейности: 

 • учебно съдържание;
 • седмичен уебинар за доработване в детайли на представеното съдържание;
 • диалог и обмен на опит чрез дискусии във форума всяка седмица;
 • възможности за саморефлеския въз основа на собствения опит.

Участниците, успешно завършили курса, ще получат сертификат за завършване и цифров знак на EBSN, при отговаряне на следните изисквания:

 • отваряне на съдържанието на курса всяка седмица;
 • участие или гледане на записа на седмичните уебинари;
 • принос към дискусиите най-малко веднъж седмично;
 • завършване на дейности за самооценка  (веднъж седмично), като кратки тестове или съответстващи упражнения;
 • изпращане на описан опит от ученето в края на курса (писмена разработка) до 27 септември.

Завършването на курса изисква минимално 3 часа седмично и не повече от 10 учебни часа общо

Курсът е безплатен и се провежда на английски език. От участните не се изисква предходен опит. Системата за управление на учебното съдържание се осигурява от учебната платформа EPALE  Moodle. По-надолу е налична информация за регистрирането и включването в курса.   

Важни срокове

Регистрация и включване: от 12 август to 6 септември. Начало на курса: 6 септември. Скоро ще бъдат съобщени и точните дати на седмичните уебинари. 

Как да се регистрирате?

(В случай, че нямате предходна регистрация в учебната  платформа EPALE)

Регистрирайте се с имейла си и потребителското си име в учебната платформа Moodle на EPALE:

 • Влезте в EPALE Moodle тук: Moodle EPALE.
 • Изберете долу в страницата опцията СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ПОТРЕБИТЕЛ (CREATE NEW ACCOUNT) 
 • Преминете през детайлите и потвърдете съгласието си с Cookies Policy, MoodleCloud policy and MoodleCloud cookies policy.
 • Последната стъпка е да дадете контактните си данни и да влезете в идентификационните данни, за да завършите регистрацията.
 • Изчакайте потвържението по имейл и влезте в изпратения линк, за да завършите регистрацията си! 

Как да се запишете за участник?

Регистрацията и записването са отворени. Като завършите регистрацията, влезте в  Moodle с идентификационните си данни. След като сте в платформата, изберете курса Supporting Teachers to Design Digital Basic Skills Programs for Adults. След това изберете опцията ENROLL ME, за да имате достъп до съдържанието на курса. Обръщаме внимание, че цялостното съдържание на курса ще е видимо след 6 септември. 

Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с нас  на  email!

Login (24)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?