European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Набор от ресурси на EPALE – Потопете се в тематичните фокуси на EPALE: Приобщаваща социална промяна за устойчивост и справедливост

Как да гарантираме правото на качествено образование на всеки човек? Как можем да достигнем до уязвимите групи? Как можем да дадем възможност на ….

EPALE Resource Kit - A dive into EPALE thematic focuses: Inclusive Social Change for Sustainability and Fairness

Как да гарантираме правото на качествено образование на всеки човек? Как можем да достигнем до уязвимите групи? Как можем да дадем възможност на гражданите?

 

Как можем да гарантираме правото на качествено образование на всеки човек? Как можем да достигнем до уязвимите групи? Как можем да дадем възможност на гражданите да станат участници в приобщаваща и устойчива промяна? Как трябва да се отговори на разнообразието?

Тематичният фокус на EPALE върху приобщаващите социални промени за устойчивост и справедливост през 2021 г. се стреми да отговори на тези приоритети, като разглежда как общността за обучение на възрастни отговаря на тях с размишления, изследвания и конкретни практики.

Сега, по средата на годината, този набор от ресурси е първият шанс да се оцени какво е направено в EPALE през тези месеци върху този тематичен фокус, като се препоръчат някои акценти, които могат да Ви насочат в платформата.

Първата част от комплекта Ви предоставя някои разсъждения и разкази и се състои от по-дълги статии, ако искате да проучите задълбочено някои ключови въпроси и да бъдете насърчени да мислите нестандартно. Този раздел включва невероятно интервю за професионалното танцово образование за възрастни с увреждания, както и статия, насочена към оспорване на начина, по който гледаме на по-възрастните хора, размисъл за ролята на третите места за гражданско участие и документирано размишление върху необходимостта от осъзнаване на способността, за да се разрушат дискриминационните структури.

Втората част от комплекта е по-фокусирана върху инструменти и добри практики и се състои от инструменти и ресурси, често произвеждани в рамките на европейски проекти, заедно с вдъхновяващ опит и казуси, за да подхранва и вдъхновява вашата практическа работа. Избрахме вълнуваща програма, насочена към живеещите с деменция; проект, изследващ потенциала на музиката като инструмент за интеграция; поредица от подкасти за семейно образование и овластяване; и MOOC, насочен към професионалисти, работещи с възрастни учащи се имигранти.

За да изтеглите ресурсния комплект EPALE – Потопете се в тематичните фокуси на EPALE: Приобщаваща социална промяна за устойчивост и справедливост, трябва да се регистрирате в EPALE.

Не забравяйте да влезете в платформата за достъп до набора от ресурси!

 

Login (25)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?

Предстоящи събития