Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Как да се възползваме от масовите отворени онлайн курсове

Making MOOCs Matter

Търсенето на по-голямо разнообразие и гъвкавост от страна на обучаемите, както и сериозния напредък в технологиите доведоха до създаването на идеална платформа за въвеждането и разрастването на масовите отворени онлайн курсове (МООК). „The Open University“ от Обединеното кралство се появи на свободния образователен пазар чрез уебсайт платформите OpenLearn и FutureLearn. Последната стартира през 2012 година и в момента предлага свободни образователни курсове от широк кръг престижни университети както в Обединеното кралство, така и по света.

Обяснимо е защо МООК се радват на толкова голям успех – заради непосредствените ползи, които носят. На първо място - обучаемите могат да получат достъп до МООК без да инвестират огромен обем време или средства, което в настоящата икономическа ситуация е особено важно. Също така имат възможността да учат когато и където пожелаят, без да трябва да се ангажират с конкретна локация. Може свободно да се избира между различни курсове и да се преценява тяхното качество, без обучаемият да е фиксиран към определен учебен план. Всичко звучи прекалено хубаво, за да е истина!

Все пак, една от спорните области, свързана със свободното учене, е фактът, че обикновено няма ясно признаване на придобитото знание. Това може да означава, че обучаемите няма да са толкова мотивирани да завършат курсовете, тъй като няма да получат конкретни кредити или признаване. В тази връзка самата същност на МООК предполага обучаемите да минават от курс на курс без какъвто и да било реален начин да валидират знанията си. Възможно е това да не е проблем за самите обучаеми, тъй като те придобиват ценни знания и умения по време на обученията, но проблем може да съществува за доставчиците на свободни ресурси. Липсата на формално признаване, пред което се изправят обучаемите, когато става дума за тяхното участие в МООК, може всъщност да обезцени тяхното участие.

Един от начините, по който “Open University” се опитва да се справи с въпроса за признаването е чрез предлагането на дигитални значки за определен брой свободни курсове, достъпни на сайта OpenLearn. Това означава, че ако обучаемите попълнят всички необходими секции в рамките курса, те ще разполагат с нещо, с което могат да покажат какво са постигнали; могат да го използват за продължаващото си професионално развитие или да търсят нови възможности за учене.

Сайтът „FutureLearn“ наскоро въведе и учебни „програми“, при които обучаемите могат да закупят определен брой курсове от доставчици на обучение и след завършването им, могат да си закупят и сертификати, служещи за валидиране на техните знания. Все пак аргументът да не отиваме прекалено далеч в тази посока е, че съществува опасност да загубим гъвкавостта на свободното учене. Чрез опитите да се валидират МООК се намалява възможността за избор и се стесняват пътеките за учене, което е възможно да отнеме от общата цел на масовите отворени онлайн курсове. Има компромис, който се надяваме да бъде постигнат; свобода за тези, които просто искат да научат нещо ново, без да изпитват необходимостта от формални кредити или признаване, и от друга страна – фиксирани обучителни програми за обучаемите, които се нуждаят от доказателства за постигнатите от тях знания и умения.

Maggie Bates

Маги Бейтс (Maggie Bates) работи за „Open University. В периода откакто е служител на образователната организация Маги е заемала различни позиции, включително образователен съветник и координатор по увеличаване на участието. Тези нейни задължения са й помогнали да развие знания и разбиране за предоставянето на обучение и бариерите пред ученето.

Маги е на път да завърши магистърска степен по образование в Open University”, което също оказва голяма роля за развитието на нейните умения и знания.

 

 

Login (7)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?