Премини към основното съдържание
Blog
Blog

„Да се научим да живеем заедно” – ключова и актуална задача пред образованието за възрастни в Европа

Националното звено за подкрепа на ЕПАЛЕ в Германия се стреми към иницииране на пан-европейска дискусия, възприемайки нова ключова тема

В резултат на терористичните атаки в Париж и Копенхаген през 2015 г. министрите на образованието в ЕС отново поставят специален акцент върху ролята на образованието и образованието за възрастни за успешното социално съжителство в Европа, както е заявено в тяхната Парижка декларация от 17 март 2015 г. Идентифицирането на две политически и практически области на действие е от особено значение за образованието за възрастни: "Укрепване на способностите на децата и младите хора да мислят критично и да правят преценки, така че, особено в контекста на интернет и социалните медии, те да са в състояние да схванат реалността, да разграничават фактите от мненията, да разпознават пропагандата и да се противопоставят на всички форми на индоктринация и омраза" (Европейска област на действие 2) както и "Насърчаване на диалога и сътрудничеството между всички заинтересовани страни в образователния процес, по-специално родителите, семействата и асоциативните структури и изграждане у децата и младите хора на усещането за инициатива и ангажираност, за да се укрепят социалните връзки, както и да се създаде чувство за принадлежност" (Европейска сфера на действие 4).

С това министрите и еврокомисарят са на позиция, типична за образованието за възрастни: политическо и културно образование и критическо мислене. Немското звено за подкрепа на EPALE надгражда върху придружаващия акцент на Еразъм+, формулирайки своя допълнителна ключова тема – "Да се научим да живеем заедно". Чрез това заглавие в следващите няколко месеца ще се съсредоточим върху ролята на висококачественото професионално обучение, както и върху общото, политическото и културното образование за възрастни, що се касае до съжителството на хора в Европа, държавите-членки, регионите и градовете: дискриминацията и толерантността, гостоприемната култура, междукултурното обучение, основното образование и много други теми.

Във всичко това темата "Да се научим да живеем заедно" има повече от едно значения. От една страна, тя е насочена към въпроси, свързани с обучителните дейности на индивидите, както и (необходимите) обучителни структури, за да могат тези лица да учат. От друга страна, успешното съжителство изисква учене от страна на всички - и от малцинствата, и от мнозинствата. Ето защо въпросната ключова тема включва не само радикализацията на хората, подкрепящи ислямисткия тероризъм, но също така и други видове радикализация, като тези, проявяващи се в демонстрациите на движенията „Патриотични европейци срещу ислямизацията на Запада” и „Хулигани срещу салафитите” в Германия и във физическите нападения срещу бежански хостели през тази и изминалата година. Също така, въпросът относно съвместното съществуване може да се отнесе към нарастващите тенденции на национализъм и изострени отношения едни към други в разтърсената от кризи Европа – дали във връзка с финансовата криза, бежанците или с това как да се търси решение на конфликта с Русия.

В същото време темата "Да се научим да живеем заедно" е препратка към доклада на ЮНЕСКО "Ученето: съкровището отвътре“ от 1997 година. Този доклад описва идеята "Да се научим да живеем заедно" като един от четирите ключа към овладяване на предизвикателствата на 21-ви век. Това, което тогавашната Комисия е формулирала, изглежда все така сериозно и актуално и в наши дни.

Имате проект, който е по същата тема? Имате опит с темата "Да се научим да живеем заедно"? Имате въпрос относно това? Приканваме европейските и национални общности за учене на възрастни да четат, мислят, пишат и да влязат във виртуална комуникация помежду си.

 

Login (0)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?