European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Гудфина Хардардотир: ценна работна сила за публичния сектор

Знанието, че проектът е бил полезен за всички участващи страни, е най-важният резултат.

Guðfinna Harðardóttir

Кратка биография

Започнах работа в сектора на образованието за възрастни през 2007 г. и веднага го намерих за много интересна сфера. Изучавах управление на човешките ресурси с акцент върху развитието на компетенциите. През 2017 г. се върнах към обучението за възрастни, като управляващ директор на Starfsmennt, след като междувременно работих другаде. Общественият сектор преживява промени, свързани с цифровизацията, и искам да ви разкажа историята на един проект, в който всички спечелиха, когато използвахме Валидиране на Предишно Обучение (ВПО).

Моята история

Нека ви заведа в едно малко селце, наречено Скагастрьонд, в северната част на Исландия, само с 470 жители и работно място с 25 служители. Това работно място е един от офисите на Дирекцията по труда в Исландия и подобно на много други обществени работни места претърпява развитие поради цифровизацията на някои работни задачи.

Дигитализацията засяга средните професии, както показва поляризацията на професиите, при която по-простите задачи се автоматизират, а по-трудните се оставят за решаване от човешкия ум. Затова трябва да намерим начини да осигурим подходящо обучение на работниците, за да ги подготвим да поемат по-сложни задачи. През 2019-2021 г. Starfsmennt, Образователният център за обучение на държавни служители, участва в пилотен проект, иницииран от Центъра за услуги в областта на образованието и обучението (ETSC) в Исландия, наречен „Валидиране в професионалния живот“, в който използвахме методологията на ВПО и оценявахме компетенциите спрямо сертифицирани критерии за работа. Основната цел беше да се разработи всеобхватна система за валидиране в сътрудничество със заинтересованите страни, в основата на която бяха специфични стандарти за работа. Скритите знания и умения на служителите бяха направени видими, недостатъците бяха идентифицирани и беше осигурено подходящо обучение. В крайна сметка всички участници бяха обучени и имаха умения да се справят с по-сложни задачи.

Когато почукахме на вратата на Дирекцията по труда и ги попитахме дали се интересуват от участие в този пилотен проект, те почти веднага казаха ДА, тъй като видяха ползите от този проект и обсъждаха как да се справят с разработването на задачи в офиса в Скагастрьонд. Накратко казано, проектът беше успешен. Седем от 25-те служители в Скагастрьонд бяха засегнати от цифровизацията и участваха в пилотния проект. Чрез процеса на валидиране техните компетенции бяха изведени на повърхността и признати, а в случаите, когато беше установен недостиг на компетенции, служителите получиха подходящо обучение за придобиване на тези компетенции. Всички те продължават да работят в офиса на Дирекцията по труда в Скагастрьонд.

Защо казвам, че този проект е печеливш за всички? Първо, за служителите това беше успех. Компетенциите, които са придобили по време на работата си в публичния сектор, са признати и сертифицирани. Те запазиха работата си, поеха по-сложни задачи и получиха увеличение на заплатата. Щеше да им е трудно да си намерят друга работа в този отдалечен район, където възможностите за работа не са много. Така че това е победа за тях.

Guðfinna Harðardóttir

За работодателят това също беше победа, тъй като служителите са важни за службата на Дирекцията по труда, предвид ограничения брой на потенциалните служители. Ако работодателят беше загубил седем от 25-те си работници, това щеше да се отрази на ефективността на работното място.

Третата победа в тази история принадлежи на община Скагастрьонд, в която живеят около 470 души. Дирекцията по труда е публична структура и е много важна за заетостта в местната общност. Ако тези седем служители бяха загубили работата си, това щеше да засегне седем семейства в тази малка общност. И така, чрез валидиране на компетенциите на служителите и осигуряване на подходящо обучение, и трите страни излязоха от този проект като победители - служителите, работодателят и местната общност.

На 4-тото биенале на ВПО, проведено през май 2022 г., Starfsmennt получи награда за този проект. Но не наградата е движещата сила; най-важният резултат е знанието, че проектът е бил полезен за всички участващи страни, а най-големият подарък е да видиш щастливите лица на участниците, които знаят, че са компетентни да поемат сложни задачи и са ценна работна ръка за публичния сектор.

My motto

 

 

Login (2)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?