European Commission logo
Create an account
Can select multiple words with divider comma

EPALE - Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

Блог

Франческо Вердероза: Всяка малка стъпка допринася за по-добро бъдеще

Днес съм там, където искам да бъда, и винаги разширявам възможностите си за учене.

TreeImage.
Vladimir Vrachev
Francesco Verderosa

Кратка биография

Започнах кариерата си в Южна Италия като професор по италиански език със специализация по средновековна латинска филология. След това усъвършенствах академичните си познания в тази област. По-късно работих като директор на научна гимназия в Рим. Сега работя в областта на образованието за възрастни и съм страстно ангажиран с възможностите за трансформиращо обучение.

Моята история за овластяване

От първи септември насам дните ми започват рано, тъй като поглъщам сутрешната енергия в ангажимента си да ръководя CPIA (системата CPIA предлага курсове, насочени към повишаване на образователното равнище и укрепване на основните умения на възрастното население) в Рим. Моята визия се превърна в конкретни действия, с акцент върху иновациите и приобщаването. Полагам основите на училище, което приема бъдещето, без да забравя непосредствените нужди на общността.

Едно от първите предизвикателства беше да се отговори на новите разпоредби относно поведението на държавните служители. При прилагането на кодекса за поведение ние поставихме високи стандарти, за да осигурим етична работна среда. Това усилие изискваше деликатни преговори и срещи, справяне със съпротивата и съмненията, но в крайна сметка доведе до подновено чувство за споделена отговорност.

В същото време реорганизацията на вътрешните класации на АТА отбеляза решаващ момент в управлението на човешките ресурси. Този процес, макар и технически, имаше пряко въздействие върху ефективността и морала на персонала, като гарантира, че всеки член на екипа е ценен и е в състояние да допринесе с най-добрите си усилия.

Особено вълнуващ момент беше подновяването на "Seminario Europeo del 18 Aprile". Обучението за учителите и служителите на АТА не беше просто актуализация, а революция в мисленето и прилагането на педагогиката за възрастни. Приспособяването на графика на занятията позволи по-голяма гъвкавост и достъпност, като по този начин се отговори на нуждите на разнообразните курсисти. Това събитие събра преподаватели, служители и ученици за обогатяващ обмен на идеи и стратегии, които укрепиха нашия образователен подход.

Seminar

Въздействието на тези инициативи се разпростира отвъд класните стаи и оказва влияние върху по-широката общност. Освен това събранията на профсъюзите и сесиите за обучение укрепиха сплотеността на групата. Адаптирането към поведенческите кодекси и ефективното използване на технологиите повишиха стандартите ни, превръщайки CPIA в Рим в модел за високи постижения в образованието за възрастни. Ежедневно, докато се разхождам по коридорите на училището, виждам плодовете на нашия труд: ангажирани ученици, мотивирани учители и среда, която вдъхва сътрудничество и уважение. 

Страстта ми към образованието ме кара да продължавам по този път, осъзнавайки, че всяка малка стъпка допринася за по-добро бъдеще. Днес съм там, където искам да бъда, като винаги разширявам възможностите си за учене.

Tagline
Login (5)

Искате друг език?

This content may also be available in other languages. Please select one below
Switch Language

Want to write a blog post ?

Не се колебайте да го направите!
Кликнете върху връзката по-долу и започнете да публикувате нова статия!

Най-актуалните дискусии

Profile picture for user n00aytwg.
Margarita Petrova

Устойчивост и учене за възрастни: преминаване отвъд зелените умения?

Присъединете се към нас, докато размишляваме върху зелените умения като начин за справяне със сложни взаимосвързани въпроси като изменението на климата и екологичните предизвикателства.

още...
Profile picture for user n00aytwg.
Margarita Petrova

Основни умения в Пакта за умения

Проучете интегрирането на основните умения в инициативата "Пакт за умения"!

още...
Profile picture for user n00aytwg.
Margarita Petrova

Финансова грамотност по време на криза

Присъединете се към нашите експерти и се потопете в света на финансовите политики и тяхното въздействие върху обществото.

още...