Blog
Blog

Фокусът на EPALE през месец март: дигитално и електронно обучение

През месец март EPALE поставя специален фокус върху дигиталното и електронното обучение.

Тук, в EPALE, ние оценяваме ролята, която информационните технологии имат за промяната в начина, по който учим. Технологиите дават на възрастните по-голям контрол и автономност върху процеса на обучение – което им позволява да избират къде, кога и колко да учат.

Националните EPALE екипи работиха активно, за да набавят интересни блог статии и полезни ресурси, свързани с темата за дигиталното и електронното обучение. Можете да ги откриете по-долу. Също така, не забравяйте да проверите нашата подтема E-учене, където можете да намерите още актуално съдържание по темата (съдържанието е различно в отделните езикови версии).

На 23 март 2017 г. EPALE организира писмена онлайн дискусия за това как дигиталното учене може да бъде използвано за инициативата „Upskilling Pathways“. Дискусията ще се състои на сайта на EPALE между 14:00 и 17:00 часа Централноевропейско време. За да участвате в дискусията, влезте в EPALE профила си и кликнете тук. Все още нямате профил? Можете да се регистрирате безплатно тук.

 

Блогове

От кликването до получаването на сертификат (достъпно на френски език)

Придобиването на умения, използвайки цифровите технологии – какви проблеми са налице? (достъпно на български, английски и френски език)

Смесеното учене: разсъжденията на учителите за новата им роля (достъпно на холандски език)

Програма, подкрепяща дигиталното включване на общностите

Интегрирано учене, свързано със съдържание и дигитални компетенции (CDCIL) – нов начин да бъдат развити дигиталните умения на учителите!

Блог на проекта “Digi4Adults” – партньорски модел за учители, които споделят и учат дигитални умения

Дигитални значки подобряват методите за оценяване и мотивиране на обучаемите (достъпно на чешки език)

Електронното правителство и хората с ниски нива на умения (достъпно на холандски език)

Цифровите медии и образованието за възрастни: Какво е състоянието към момента и какво следва да се направи, за да бъде постигнат успех? (достъпно на немски език)

Революция на цифровото обучение? Създаване отвътре на цифрова промяна в образованието за възрастни (достъпно на немски език)

Цифрова стъпка: изводи за дигиталната грамотност (достъпно на холандски език)

Разделяй и владей – сближаване на цифровото неравенство в Северна Ирландия

Ресурси за онлайн обучение и алтернативи за бъдещето (достъпно на естонски език)

Eрки Орас (Еrki Oras): Да се забавляваш и да се развиваш чрез ученето за възрастни (достъпно на естонски език)

Как да създадеш „MOOC“ (достъпно на чешки език)

Преподаватели по чужди езици са развълнувани от новите възможности за електронно обучение (достъпно на холандски език)

Да учиш без учене (достъпно на холандски език)

Ученето в дигиталната ера или нови възможности учителите да преподават (достъпно на естонски език)

Кафенета – места, където се раждат идеи (достъпно на италиански език)

Седем начина как да учим по-ефективно (достъпно на естонски език)

Mулти-модалност в дигиралното обучение (достъпно на френски език)

Специално създадени начини за повишаване на цифровата грамотност на учителите/директорите (достъпно на холандски език)

Професор Алън Тъкет (Alan Tuckett): Ученето през целия живот – свят, в който си заслужава да живееш

Споделяйте това, което откривате и откривайте това, което споделяте!

Социално портфолио: по такъв начин ще работите в бъдеще (достъпно на финландски език)

Преодоляване на цифровото разделение чрез междусекторно сътрудничество

“Тabula“ – таблет за учене на италиански (достъпно на италиански език)

Tаня ле Мон (Тania Le Moigne), директор на „Google“ в Чехия: Образователната система трябва да е ответна на дигиталния свят (достъпно на чешки език)

Андрагогическият потенциал на „FabLab“: размисли по повод EPALE семинара, провел се на 8 юли 2015 (достъпно на италиански език)

Хартата, насочена срещу неграмотността, подписана от Агенцията за Еразъм+ във Франция (достъпно на френски език)

Непостоянните и неспокойни обучаеми – как да им преподаваме? (достъпно на чешки език)

 

Ресурси

Приложения за езиково обучение

Основни умения и насоки за учители

Демистифициране на прехода към дистанционно учене (достъпно на френски език)

Дигитални компетенции за възрастни хора – нека учим находчиво и с радост

Цифрова инициатива

Стратегия за цифрова грамотност на Република Чехия 2015-2020 (достъпно на чешки език)

Електронни материали за преподаване и учене (достъпно на италиански език)

Онлайн образователни ресурси за финансово образование (достъпно на чешки език)

Eкспериментиране с уебинарите като поле за обучение

Факти относно дигиталната грамотност (достъпно на холандски език)

Първи стъпки при използването на ИКТ (достъпно на финландски език)

Безплатно езиково обучение онлайн

Получаването на сертификат при онлайн обучението (достъпно на френски език)

Kлючови компетентности за ученето през целия живот при образованието за възрастни (достъпно на италиански език)

leo.-App: смартфон тест за уменията за писане и четене

Служителите от държавния сектор в Литва ще придобиват социални компетенции виртуално (достъпно на английски и литовски език)

Създаване на маркетинг за дигитални и социални медии: изводи от взаимодействието между университетите и индустрията

“Мath-GAMES“ – игри и математика в образованието за възрастни

Скандинавски уебинар по темата „Общности от практици

Oнлайн консултирането за незрящи и неми обучаеми

Oнлайн ученето и висшето образование: ключови въпроси и съображения

Plickers: революционна апликация за ползване в класната стая (достъпно на италиански език)

Практикувайте холандски извън класната стая с Nedbox

Информация относно учебната среда (достъпно на финландски език)

Социо-културна работа в дигиталната трансформация (достъпно на холандски език)

Хартата "Нека се мобилизираме срещу неграмотността, за да има дигитална полза за всички!" (достъпно на френски език)

Онлайн класната стая при образованието за възрастни

Онлайн учителят – ръководство на разположение

Състоянието на цифровото образование: различните видове учене

Състоянието на цифровото образование: видео относно различните видове учене

Tаблетите и видеоконферентните връзки в италианските L2 курсове: два примера от Торино и Форново Таро (достъпно на италиански език)

 

Login (29)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?