Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Фокусът на EPALE: Дигитално учене на възрастни

Присъединете се към общността на EPALE състояща се от повече от 49,000 професионалисти в ученето на възрастни  за да оценявате, коментирате и допринасяте!

Уважаеми колеги от EPALE,

Нашият тематичен фокус за Януари и Февруари е върху дигиталното учене на възрастни. През този период, националните екипи на EPALE и общността ще публикуват вдъхновяващи примери от практиката, статии, доклади и други ресурси по темата.

Срещали или проектирали ли сте иновативна методология за обучение на възрастни чрез ИТ?

Може би сте участвали в, или сте чували за успешен проект, чиято цел е била използване на дигитални инструменти в ученето на възрастни? 

Споделете вашите истории, полезни съвети, примери от практиката и примери за добри практики

в периода 25-28 февруари и помогнете за вдъхновяването на професионалисти в ученето на възрастни в цяла Европа.

Всички истории споделени тук ще бъдат включени в нашия месечен булетин!

Блог статии

Проектът IMPACT – оценяване и валидиране на компетентно-ориентираното учене чрез IT (EN, ET, DE, HU, PT, HR, PL)

Как технологиите за учене могат да насърчат иновативни подходи за учене и да съдействат за валидирането на компетентности, придобити чрез неформално обучение? Д-р Тим Шолце ни разказа повече за проекта IMPACT, който има за цел да отговори на този въпрос.

ICT в образованието за възрастни: все още не успяваме да предоставим оптимални и устойчиви решения? (EN, DE, ES, IT, FR, PL, LT, ET, HU, DA, NL, HR, CS)

Имаме ли ICT инструментите, от които имаме нужда в образованието на възрастни? Eва Андерсън от Департамента за образование и специално образование в Университе в Гьотенбург сподели свои виждания. 

Път за дигитално включване (EN, ET, FR, CS, HU, DE, HR, PL)

Тематичния координатор на EPALE Дейвид Малоуз коментира важността на процеса на дигитално включване на възрастни.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?