European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Европейската година на младежта - Дългосрочно наследство

Европейската година на младежта постави младите европейци, младежите в региона и по света в центъра на вниманието. Какво може да се счита за нейно нас

2022 година беше обявена за Европейска година на младежта – ЕГМ, поставяйки под светлините на прожекторите младите европейци, младежите в региона и света.

Всичко започна в Европейския парламент в Страсбург - на 15 септември 2021 г., когато председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен обяви в своето Обръщение за състоянието на Съюза (SOTEU) намерението си 2022 г. да бъде обявена за Европейска година на младежта. В рамките на изявлението си за SOTEU тя заяви, че това ще бъде "година, посветена на овластяването на онези, които са посветили толкова много на другите... ако искаме да оформим нашия Съюз по техен образец, младите хора трябва да могат да оформят бъдещето на Европа."

Ursula von der Leyen - State of the Union Address 2021

Това изявление по същество беше началото на процеса, който изискваше консултации с няколко институции на ЕС, ангажиране и събиране на мненията на младите хора и в крайна сметка одобряване на това предложение от Европейския парламент и Съвета на ЕС - точно навреме - на 20 декември. Тъй като сега сме в началото на новата година, е важно да се замислим за резултатите от този процес и да видим дали ЕГМ е "успешен в това да вдъхнови нашия колективен проект на Съюза с действията, мечтите, надеждите и прозренията на новите поколения..."

От дълго време (повече от 35 години) ЕС обръща внимание на младите хора с няколко стратегии и инициативи, като понастоящем акцентът се поставя върху Европейските цели за младежта, Стратегията на ЕС за младежта и, разбира се, популярни програми на ЕС като "Еразъм+" и Европейския корпус за солидарност. И все пак, както всички помним, пандемията оказа сериозно въздействие върху целия свят и живота на всички. В още по-голяма степен това се отнася за младите хора или други уязвими групи, като нарушава тяхното образование, заетост, социално приобщаване, психично здраве и т. н. , както е отразено и в доклада на Европейския младежки форум "Отвъд блокирането: "пандемичният белег" за младите хора".

След размислите на председателя на Европейската комисия и работата на ГД "Образование и култура" беше представена рамка, в която се излага предложение, което да обедини усилията на други институции на ЕС, държавите членки и националните координатори, регионалните и местните власти, други заинтересовани страни и самите млади хора, като се цитира

 • "... да почетем и подкрепим поколението, което е дало най-много жертви по време на пандемията, като му вдъхнем нови надежди, сила и увереност в бъдещето, като подчертаем как зеленият и дигиталният преход предлагат нови перспективи и възможности;

 • да насърчаваме всички млади хора, особено тези с по-малко възможности, от среди в неравностойно положение, от селски или отдалечени райони или принадлежащи към уязвими групи, да станат активни граждани и участници в положителни промени;

 • популяризиране на възможностите, които политиките на ЕС предоставят на младите хора, за да се подпомогне тяхното лично, социално и професионално развитие. Европейската година на младежта ще върви ръка за ръка с успешното изпълнение на инициативата NextGenerationEU за осигуряване на качествени работни места, образование и възможности за обучение; и

 • да почерпим вдъхновение от действията, визията и прозренията на младите хора, за да укрепим още повече и да дадем нов тласък на общия проект на ЕС, като се опираме на Конференцията за бъдещето на Европа."

Смисленото ангажиране на младите хора беше многократно подчертано в няколко процеса. И все пак този процес и разнообразието от млади хора, заинтересовани страни и институции, които бяха включени в него, са силно доказателство. Това е живо доказателство и момент, към който вземащите решения трябва да се обърнат и да се поучат от него - както от грешките, така и от успехите му.

За да се потопим в ЕГМ и начините, по които младите хора бяха ангажирани, е важно да разберем целите, които определят рамката му. Ръководена от Стратегията на ЕС за младежта, ЕГМ имаше 4 поставени цели:

 • Обновяване на положителните перспективи за младите хора, като същевременно се подчертава как екологичният и дигиталният преход предлагат възможности за младите хора;

 • Овластяване и подкрепа на младите хора, особено на младите хора с по-малко възможности, за придобиване на подходящи знания и компетентности и превръщането им в активни и ангажирани граждани и участници в промяната;
 • Подпомагане на младите хора за по-добро разбиране и активно популяризиране на различните възможности, с които разполагат, на европейско, национално, регионално или местно равнище;

 • Интегриране на младежката политика във всички съответни области на политиката на ЕС и насърчаване на включването на младежката перспектива в изготвянето на политики на всички нива. 

За да постигнат тези цели, институциите на Европейския съюз и националните координатори ръководиха или подкрепиха създаването на повече от 11920 събития и дейности в 72 държави, в които младежта беше в центъра на вниманието. През 2022 г. младите хора видяха различни нови инициативи или събития, които се фокусираха върху импулса, създаден от ЕГМ. Инерция, която надхвърли границите на Европейския съюз, показвайки необходимостта от ангажиране на младите хора, но също така и колко важно е да се предоставят пространства и да се създадат пътища за действие. В рамките на различните събития, които се проведоха, си струва да се споменат 2 ключови процеса, които бяха организирани като част от ЕГМ.

Първо, бяха проведени 26 политически диалога, всеки от които се водеше от европейски комисар, който обсъждаше и изслушваше въпросите, идеите и опасенията на младите хора, свързани с техните ресори. Второ, "Level Up! Accelerating change", организирано от Европейския младежки форум с подкрепата на Европейската комисия и Европейския парламент. Проведе се в сградата на Парламента в Брюксел и събра повече от 1400 местни активисти. Събират се хора от цяла Европа, за да споделят идеите си, но и да се учат един от друг по различни теми, свързани с комуникацията, застъпничеството или организирането.

"Level Up! Accelerating change" youth event

Въпреки това, когато говорим за наследството, е важно да разберем какви промени е донесъл този процес. Какви нови инициативи и действия бяха представени по време на ЕГМ. През този период бяха предприети различни действия и нови инициативи, а именно:

 • Инвестиране в данни - чрез A Flash Eurobarometer, показващ, че 58% от младите хора са активни в обществата, в които живеят, и са участвали в една или повече младежки организации през последните 12 месеца (+17 процентни пункта от последното проучване на Евробарометър през 2019 г.). Подобни процеси показват колко е важно да се използват научните изследвания и данните за стимулиране на вземането на решения и разработването на политики. (Вижте Индекса на младежкия прогрес);

 • Процеси на ЕС, които дават възможност за участие на младите хора и са благоприятни за тях - при създаването на CoFoE една трета от гражданските комисии се състоят от млади хора на възраст между 16 и 25 години. (Разгледайте резултатите и позицията на Младежкия форум);

 • Оказване на подкрепа - чрез инициативи като инициативата ALMA (Цел, Учене, Усвояване, Постигане), която има за цел да помогне на младите хора, които не са заети, не учат и не се обучават, да намерят своя път към пазара на труда, като комбинира подкрепа за образование, професионално обучение или заетост в родната им страна с професионален стаж в друга страна от ЕС;

 • Повишаване на осведомеността и улесняване на достъпа - чрез инициативи като Младежкия хъб на Европейския парламент, които се фокусират върху младите хора и информират за съществуващите за тях възможности;

 • Овластяване на младежите и популяризиране на тяхната визия извън границите на страната - чрез инициативи като Плана за действие за младежта, който има за цел да подкрепи участието на младите хора по света в изготвянето на политики;

 • Достигане до различни нива и региони - чрез инициативи като Хартата за младежта и демокрацията, която се фокусира върху демократичното участие на младите хора на местно и регионално ниво, на национално ниво и на европейско ниво;
 • Усвояване на работещите практики чрез продължаване на работещите дейности, като например разширяването на платформата "Младежки гласове" и "Младежки разговори" извън рамките на ЕГМ;

 • Гарантиране на въздействието - чрез продължаване и прилагане на Теста на ЕС за младежта като начин за измерване на въздействието (Тестът за младежта беше подкрепен и от няколко заинтересовани страни и институции на ЕС, включително от Европейския парламент). 

Има какво да научим от този процес и има силно наследство, стига наистина да работим за него. Ако заедно продължим да надграждаме това, което е създадено, споделено и отразено в рамките на този процес. Ако инвестираме в каналите, създадени от ЕГМ, и в разбирането, изградено между различни региони, институции и хора, ще им дадем повече възможности. Ако предприемем действия в съответствие с визията, която поискахме от младите хора да определят заедно с нас.

С тези и други стъпки ние не само ще говорим за наследството на Европейската година на младежта. Ние ще станем част от пътя, който е изградила.

Снимки в тази публикация

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, по време на речта за състоянието на Съюза през 2021 г. Снимка: Дати Бендо, Аудиовизуална служба на ЕК

Роберта Мецола, председател на Европейския парламент, с млади хора по време на събитието Level Up в Европейския парламент в Брюксел. Снимка на Европейския съюз

Login (5)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?