European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

EPALE подкаст – Връзките между ученето на възрастни и уменията

С оглед на предстоящата Европейска година на уменията през 2023 г., присъединете се към нас, докато обсъждаме как политиките на ЕС за умения се изправ

Платформата за учене през целия живот, в сътрудничество с EPALE, кани Татяна Бабраускене да обсъдят нуждите на възрастното население от образование и как те могат да бъдат адресирани чрез холистичен подход към умения, които включват работното място и личностното развитие.

Татяна започва, като обяснява, че цялостната картина за възрастни учащи в ЕС е била повлияна от пандемията от COVID-19, украинската война, демографските промени и постоянно взискателния пазар на труда. До 2030 г. приблизително 128 милиона възрастни ще се нуждаят от подкрепа за повишаване на квалификацията и преквалификация, за да се изправят пред цифровизацията на работните места, декарбонизацията на индустриите и увеличаването на новите форми на работа.

Въпреки това усилията за обучение и учене на възрастни трябва да разглеждат образованието като човешко право, което позволява равенство и социално включване. Нашият гост споменава Европейския стълб на социалните права като ангажимент за укрепване на този възглед в рамките на политиките на ЕС. Въпреки това усилие Татяна обяснява, че финансирането на обучението за възрастни все още е трудност в много държави-членки и че има пряко въздействие върху определени групи от възрастното население, като например възрастните хора, жените, възрастните с увреждания и възрастните, които балансират между работата и възможностите за образование .

С предстоящата Европейска година на уменията през 2023 г. Татяна споделя оптимистично виждане за бъдещето на политиките за учене на възрастни, които могат да преодолеят липсата на финансиране, където уменията са организирани и около културата, устойчивото развитие и личното благополучие на възрастното население.

Експерт: Татяна Бабраускене, член на Европейския икономически и социален комитет и ръководител на отдела за международни отношения на литовския синдикат за образование и наука.

Прочетете пълния препис на подкаста тук.

Image by Karolina Grabowska on Pexels

Login (5)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?