Премини към основното съдържание
Blog
Blog

EPALE подкаст: Изкуствен интелект в обучението и образованието на възрастни

Когато се разглеждат изкуственият интелект и обучението за възрастни, връзката между тях все още е неясна и капитализацията й остава неизследвана област за много преподаватели на възрастни и доставчици на обучение на възрастни. Защо изкуственият интелект все още се усеща като научно-фантастичен филм, въпреки че вече е станал част от живота ни? Как обучението на възрастни може да го демистифицира?

Когато се разглеждат изкуственият интелект и обучението за възрастни, връзката между тях все още е неясна и капитализацията й остава неизследвана област за много преподаватели на възрастни и доставчици на обучение на възрастни.

По време на този подкаст на EPALE експертът по темата на EPALE Джина Ебнер и нейните гости размишляват върху възможностите на изкуствения интелект за обучение на възрастни, от валидиране на предишно обучение до трансформативно обучение.

Те също така обсъждат защо изкуственият интелект все още се усеща като научно-фантастичен филм, въпреки че вече е станал част от живота ни и как обучението на възрастни може да го демистифицира.

Слушайте подкаста:

Експерти, които имат принос 

  • Anni Karttunen, старши специалист по образователна политика в Глобеду, Финландия
  • Maja Maksimovic, асистент професор в Катедрата по педагогика и андрагогия/Образование за възрастни, Философски факултет на Белградския университет, Сърбия

Основни ресурси

SITRA, Финландски иновационен фонд

AI/VI игра разработена в Сърбия

Credits

Подкаст от EAEA.


Тук е 

Login (7)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?