Blog
Blog

Фокусът на EPALE: Учене на работното място

Търсим съдържание, което да публикуваме в рамките на Седмицата на ученето на работното място, която ще се проведе на EPALE

Shutterstock_408452584

 

На 18 - 22 юли EPALE ще бъде домакин на Седмица на ученето на работното място. Ученето на работното място дава на работещите възможност да осъвременяват своите знания, умения и компетентности и да повишават своята пригодност за заетост. То е от полза както за работниците и служителите, така и за работодателите, тъй като повишава конкурентността и продуктивността.

Търсим статии, мнения, ресурси и добри практики относно:

- смесено учене

- стажуване, професионален опит и работни обмени

- учене и развитие

- структурирано учене

- неформално и самостоятелно учене или общностно учене на работното място

Ако искате да споделите с нас блог статия, новина, събитие, видео или добра практика, можете да я предложите за публикация, като ни я изпратите на helpdesk@epale-support.eu или epale@mon.bg. Изпращайки материал за публикация, вие го споделяте с 15 000 регистрирани потребители на EPALE от цяла Европа.

 Можете също да се регистрирате и да качите материала сами, като посетите секциите блог, новини, събитие или ресурси.

Login (4)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?