Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Фокусът на EPALE: Спортът в ученето на възрастни

Тематичният фокус на EPALE за месец август е спортът в ученето на възрастни

Sports in adult learning

Въпреки че се приема като дейност, която не е свързана с ученето, спортът може да принесе значителни образователни ползи на възрастните обучаеми. Спортът и физическата активност водят до дългосрочни промени в мозъка, които пряко подобряват интелектуалната работа. Те могат да засилят паметта, концентрацията и вниманието, което от своя страна пряко влияе на начина, по който хората научават и запаметяват информацията. Нещо повече, редовните упражнения могат да облекчат симптомите на депресия и тревожност, които могат да бъдат проблем по време на образованието и обучението на възрастни.  Физическите дейности и упражнения могат, също така, да бъдат използвани като метод за преподаване на възрастни със специални образователни потребности.

Тук на EPALE ние отдаваме дължимото на ролята, която спортът може да играе в ученето на възрастни. Прегледайте линковете по-долу за интересни ресурси и статии по темата, които са качвани на платформата от общността или националните екипи на EPALE. Посещавайте редовно EPALE, за да се запознаете с новото съдържание през м. август!

Случаи от практиката

Блог постове

Ресурси

Login (11)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?