Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Фокус на EPALE: Социално включване на застаряващото население и учене между поколенията

В контекста на демографските промени в цяла Европа възрастните хора са голяма и нарастваща част от населението на Европейския съюз. Ето защо е от решаващо значение да се осигурят висококачествени възможности за обучение на възрастните хора и да се включат в стратегиите за учене през целия живот и активно участие в обществото. Възрастните граждани трябва да могат да участват пълноценно в обществения живот и да бъдат активни, автономни и здрави с напредването на възрастта. В този контекст представяме четвъртия тематичен фокус за 2020 г.!

EPALE focus: Social inclusion of the ageing population and intergenerational learning

19/10/2020

От EPALE Moderator

Език: EN

 

В контекста на демографските промени в цяла Европа възрастните хора са голяма и нарастваща част от населението на Европейския съюз. Ето защо е от решаващо значение да се осигурят висококачествени възможности за обучение на възрастните хора и да се включат в стратегиите за учене през целия живот и активно участие в обществото.

Според Активно стареене на СЗО: политическа рамка, застаряването на населението е един от най-големите триумфи на човечеството, както и едно от най-големите предизвикателства. Глобалното стареене ще постави нарастващи социални и икономически изисквания към всички страни. Държавите могат да си позволят да имат застаряващо население, ако правителствата, международните организации и гражданското общество приемат политики и програми за активно застаряване, които подобряват здравето, участието и сигурността на възрастните граждани - посочва Световната здравна организация.

За да улесним интеграцията на възрастните хора в обществото, трябва да търсим възможности, които напълно да развият техния потенциал. Възрастните граждани трябва да имат достъп до образователните, културните и гражданските ресурси на обществото. Те трябва да могат да участват пълноценно в обществения живот и да бъдат активни, автономни и здрави с напредването на възрастта.

Следователно потребностите от учене през целия живот на по-възрастните учащи трябва да бъдат приоритет за доставчиците на образование, които трябва да разработят висококачествени и специфични програми за обучение.

Ученето между поколенията може да допринесе за социалното сближаване чрез насърчаване на сътрудничеството между различни поколения. През последните години се наблюдават много инициативи и практики между поколенията и възможността за сътрудничество между поколенията все повече се признава като начин за преследване на приобщаващо, динамично и напълно демократично общество.

В този контекст представяме четвъртия тематичен фокус на 2020 г .:

Социално включване на застаряващото население и учене между поколенията.

  • Работите ли с по-възрастни учащи?
  • С какви целеви групи работите?
  • Знаете ли за политики, стратегии и инициативи, насочени към по-възрастните учащи във Вашата страна, регион или град?
  • Към кого са фокусирани?
  • Какво според Вас трябва да се случи, за да се гарантира, че възрастните остават активни членове на обществото с напредването на възрастта?

Споделете своя опит с нашата общност! Можете да направите това, като публикувате съдържание в нашия блог, секцията с новини, календара на събитията и ресурсния център!

На 28 октомври 2020 г. Вие също ще имате възможност да се присъедините към нашата онлайн дискусия.

Login (46)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?