Blog
Blog

Фокусът на EPALE: Образование в затворите

Тематичният фокус на EPALE през м. юли е образованието в затворите.

Prison education EPALE.

Тематичният фокус на EPALE през м. юли е образованието в затворите.

Средният дял на затворници в Европа is 115.7 затворници на 100 000 жители. Много малък процент от тези хора имат необходимата основа, за да учат в университет, а в много страни преждевременното напускане на училище е често явление сред затворниците. Ниската квалификация има значим отрицателен ефект върху пригодността на затворниците за включване в пазара на труда след освобождаването им. Това е една от основните причини за повторни престъпления, извършени от бивши затворници. Тъкмо затова обучението в основни умения и професионалното образование играят важна роля за реинтеграцията на затворниците.

Тук на EPALE си даваме сметка за значението на образованието в затворите за повишаване на пригодността на затворниците за заетост, за тяхното социално включване и реинтеграция в обществото. Разгледайте тематичната страница на EPALЕ Учене в затворите, където общността и националните екипи са събрали интересни статии, полезни ресурси и казуси по темата (съдържанието варира в зависимост от Вашите езикови предпочитания). Посещавайте редовно EPALE, за да се запознаете с новото съдържание през юли!

Login (10)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?