Blog
Blog

Фокусът на EPALE: справедливост и равни възможности за включване в ученето за възрастни

Тематичният фокус на EPALE за месец март е съсредоточен върху справедливостта и равните възможности за включване в ученето за възрастни.

Equity and social inclusion.

Тематичният фокус на EPALE за месец март е съсредоточен върху справедливостта и равните възможности за включване в ученето за възрастни.

Нивата на участие в ученето за възрастни варират от държава на държава, но пред всички европейски страни стои общо предизвикателство – ученето за възрастни да стане достъпно за уязвимите групи и групите в неравностойно положение. Проучвания показват, че хората с повече възможности и по-добро образование са по-склонни да участват в учене за възрастни, което води към допълнителни неравенства в сектора.

Тук, в EPALE, ние вярваме, че ученето за възрастни може да е много мощен инструмент за социално включване и да прави живота на хората по-добър. Посетете тематичните страници на EPALE Социалното включване и Бариери пред ученето, където общността и националните екипи са събрали интересни статии, полезни ресурси и проучвания по темата. Посещавайте EPALE редовно през месец март, за да следите новото ни съдържание!

Любезно ви каним да се присъедините към EPALE дискусията на тема “Как да осигурим оптимално включване в ученето за възрастни”. Дискусията ще се проведе на английски език тук на 22 март 2018 г. Модератор ще бъде тематичният координатор Саймън Брук (Simon Broek).

Надяваме се да ви видим там!

Login (35)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?