Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Фокусът на ЕPALE: Оценяване на уменията на възрастните

Много доставчици на образование и обучение за възрастни търсят начини да оценяват обучаемите и да им помагат да подобрят собственото си учене. Независимо дали трябва да оценяват тяхната четивна или математическа грамотност или техните меки или професионални умения, или пък обучаемите принадлежат към уязвими групи - професионалната общност се нуждае от валидни, надеждни и управляеми инструменти за оценяване.

Adults Skills Assessment

Тематичният фокус на EPALE за м. юни е оценяването на уменията на възрастни

Много доставчици на образование и обучение за възрастни търсят начини да оценяват обучаемите и да им помагат да подобрят собственото си учене. Независимо дали трябва да оценяват тяхната четивна или математическа грамотност или техните меки или професионални умения, или пък обучаемите принадлежат към уязвими групи - професионалната общност се нуждае от валидни, надеждни и управляеми инструменти за оценяване.

Затова посветихме м. юни на събиране на подходи към оценяването от цяла Европа и на разкриване на някои от предизвикателствата при оценяването на уменията на възрастните. Посетете тематичната страница на EPALE Методи на преподаване , където общността и националните екипи са събрали интересни статии, полезни ресурси и казуси по темата (съдържанието варира в зависимост от Вашите езикови предпочитания). Посещавайте редовно EPALE, подготвили сме ново съдържание за м. юни!

Каним ви да се присъедините към EPALE дискусията, посветена на ролята, която ученето за възрастни има за интеграцията на мигрантите и за повишаването на толерантността и културното разбирателство. Дискусията ще се проведе на английски език тук на 11 юни 2018. Модератор е тематичният EPALE координатор Джина Ебнър (Gina Ebner).

Надяваме се да бъдете с нас!

Login (12)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?