Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Фокусът на EPALE: Ученето на възрастни на работното място

Тематичният фокус на EPALE от месец октомври до месец декември е ученето на възрастни на работното място

Workplace learning EPALE

 

Тематичният фокус на EPALE от месец октомври до месец декември е ученето на възрастни на работното място

 

Ученето на възрастни често се осъществява на работното място. Именно затова е важно всяко работно място да има насърчаваща ученето среда, за да може възрастните да придобият уменията и компетентностите, които са им необходими за намиране на работа или за развитието на професионалната им кариера. В съвременния бързо променящ се пазар на труда всяка страна има нуждата да се увери, че работната сила е с търсените умения и че работещите възрастни са конкурентноспособни и продължават да актуализират уменията си, за да останат на работа и да бъдат пълноценни в обществото.

През 2018 г. Европейската комисия публикува доклад за политиките, които популяризират и насърчават ученето на възрастни на работното място или подготвят  хората за работа. Прочетете доклада, за да се запознаете с ключовите послания за развитие на политиките и вдъхновяващите практики.

Участвали ли сте в успешен проект, който цели да подобри или да въведе иновации в ученето на работното място? Вероятно сте запознати с инициативата, която цели да обучи наставници и работодатели, за да провеждат обучение на работното място? Споделете успешния си проект на тази страница от 11 до 13 ноември  и помогнете вдъхновението на общността за образование на възрастни в Европа! 

Всички истории и практики, споделен тук, ще бъдат включени в месечния бюлетин!

 

Login (20)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?