Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Един въпрос и много споделено знание

През юни 2010 г. в онлайн пространството се появява сайтът Quоra (www.quora.com), замислен от създателите си като платформа за въпроси и отговори, които се задават, организират и редактират от самите потребители.

Започнал като проект на бивши cлyжитeли нa Fасеbооk и функциониращ в началото като сайт за обмен на идеи предимно в сферата на дигиталните технологии, с времето Quora се утвърждава като място за споделяне на знание и информация в различни области.

Обхватът му се разширява, a броят на потребителите се увеличава многократно.

Днес  темите в Quоra попадат в размообразни категории - образование, музика, бизнес, литература, изкуство, здравословен начин на живот, хранене.  

Вдъхновени от идеята на Quоra, една малка група от ентусиасти в София създава през февруари 2017 г. уеб сайт, в който да се срещнат тези, които имат въпроси и тези, които могат да дадат отговори.

Наричат сайта „Един въпрос” (www.edinvapros.org).

Сайтът е ясно таргетиран – той е насочен към хора, решили да създадат свой собствен бизнес, стартъпи и да реализират свои бизнес инициативи.

Целта е на тези хора да се предостави информация, консултация, подкрепа. И кураж да реализират своите бизнес идеи.

Екипът на „Един въпрос” привлича експерти с доказан опит: маркетолози, програмисти, копирайтъри, обучители, специалисти в областта на информационните технологии, продажбите, финансите и счетоводните услуги, за да отговарят на въпроси, които вероятно вълнуват всеки, решил да стартира и развие своя предприемаческа идея.

Всъщност това, което отличава „Един въпрос“ от “Quora” е, че въпросите са предимно от категорията бизнес, а на тях отговарят само утвърдени в своята професионална област специалисти,

От стартирането си през февруари 2017 година досега обаче, въпросите започват да излизат от предварително зададените периметри. Това налага „банката” с експерти да се увеличи.

Днес за „Един въпрос” работят доброволно над 40 водещи експерти в България, включително коуч, архитект, водещ на подкаст, експерт по висок клас малцови напитки, специалисти по хранене, фитнес и здраве, по мода и стил, експерти по мотивационни обучения и презентационни умения.

За да има право да отговаря на въпроси в сайта, всеки експерт трябва да докаже реален практически опит чрез портфолио от изпълнени проекти, препоръки от работодатели и клиенти.

Проектът „Един въпрос” изпълнява и друга функция – освен че дава отговори на различни въпроси, той създава общност от хора, които работят в различни сфери и могат да установят партньорства при реализиране на съвместни проекти и инициативи.

Така от платформа за въпроси и отговори и достъп до водещи български експерти, сайтът постепенно се утвърждава като пространство за споделено знание, виртуални срещи и обмен на идеи.

„Един въпрос“ е амбициозен проект. Той иска да покаже, че в България работят високо квалифицирани специалисти, но и да насърчи професионалния диалог и насочи търсещите информация по конкретен въпрос към хора, които са извървели своя път в бизнеса, намерили са решения на предизвикателствата, които са срещнали и са готови да предоставят професионален съвет или консултация.

Наред с всичко друго, „Един въпрос” спестява време и усилия, необходими за селектиране на търсената в интернет пространството информация, защото предоставя директен контакт с експерти, готови да споделят своите знания и опит.  

„Смятам, че всеки от нас има полезни знания, които може да сподели с другите и трябва да го прави при всяка възможност, за да помогне на следващите, поели по същия професионален път – така, както и той е получавал помощ и напътствия от свои по-опитни колеги в началото. Опитът ми показва, че най-добрите програмисти, дизайнери, бизнес собственици, коучове и др. много обичат да отговарят на въпроси и да помагат на хора, които тепърва започват професионалния си път, сменят кариерата си или имат нужда от друг тип помощ. Те обаче рядко са питани, защото много хора смятат, че тези експерти са „недостижими“ и се притесняват просто да им пишат и да зададат въпроса си”, казва Силвина Фурнаджиева, основател на сайта.

По-голяма част от въпросите, зададени чрез сайта, са свързани със стартирането на малък собствен бизнес, с маркетинговите стратегии, които биха били подходящи за различни продукти и услуги; за книгите, от които може да се научи повече за бизнес стартъпите.

Чрез сайта се задават и много финансови и счетоводни въпроси. Хората, които питат са различни - и мъже, и жени, от всички възрастови групи и краища на страната. Това, което ги обединява е, че са любопитни, търсещи и активни – достатъчно активни, за да формулират въпросите си и да отделят време да ги зададат на подходящия специалист, вместо да се ограничават само с пасивно търсене на информация онлайн, обяснява Силвина.

Наред с другите цели, които си е поставил, сайтът „Един въпрос“ подпомага процеса на учене на работното място.

Независимо дали човек се учи от практиката, докато прави нещо ново (например, разработва нов проект или пише на нов за него език за програмиране) или преминава през по-формализиран процес на обучение (онлайн курс или сесии, водени от обучител на живо например), почти винаги възникват въпроси как да приложи наученото в практиката, защо упражнението от онлайн курса не се получава съвсем така, както е описано. Ако човек се учи самостоятелно, точно в тези моменти усеща най-силно необходимостта от някого, с когото да поговори, да зададе конкретен въпрос и да получи отговор. Тогава той се обръща към търсачки и онлайн форуми, в които обаче е възможно информацията да е остаряла или със съмнително качество.

„Един въпрос” дава възможност да се запълнят тези пропуски. Учещият се може да отправи конкретно запитване и да реши проблем, който спъва процеса на обучение или прилагане на наученото в работата на специалистите, които работят в „Един въпрос”.

Ефективността на директния онлайн достъп се потвърждава от потребителите на сайта: „Редовно ползвам сайта, когато имам въпроси извън моите компетенции - от такива, свързани с маркетинга, до теми, свързани със здравословното хранене“, казва Георги, който е програмист и редовно отправя въпроси. Той споделя, че е доволен от бързината на отговорите (до 24 ч) и от професионализма на експертите, които успяват да вникнат в спецификата на казусите и да дадат адекватни и задълбочени отговори.

За едногодишното си съществуване – от февруари 2017 г. досега, сайтът „Един въпрос“ вече има над 5000 посещения. Обемът на зададените въпроси става все по-голям, а тематичните области – все повече.

Доказателство, че понякога само един въпрос може да разшири света на възможностите за нова кауза, нов бизнес, нова идея, нов начин на живот. 

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?