Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Подкаст на Европейската мрежа за основни умения в EPALE: Изграждане на устойчивост чрез програми за основни умения

От ключово значение e гражданите и обществата да станат по-издръжливи на неочаквани предизвикателства и да им позволят да се подготвят за бързо адаптиране към бързо променящите се обстоятелства. Настоящият подкаст EPALE беше направен от Европейската мрежа за основни умения заедно с експерти от организации-членки и се отнася към общото състояние и ролята на политиката за основни умения и практики в изграждането на устойчивост на възрастните.

10/08/2020

От EPALE Moderator

Език: EN

Настоящият подкаст (дигитален аудио файл) EPALE беше направен от Европейската мрежа за основни умения в съответствие с третия тематичен фокус на EPALE върху предоставянето на основни умения. Европейската мрежа за основни умения започна диалог с експерти от организации-членки за справяне с общото състояние и роля на основни политики и практики за умения в изграждането на устойчивост на възрастните.

Кризата с COVID хвърли нова светлина върху значението на основните умения.

От ключово значение е гражданите и обществата да станат по-издръжливи на неочаквани предизвикателства и да им позволят да се подготвят за бързо адаптиране към бързо променящите се обстоятелства. Общият опит и тематичният фокус на Европейската програма за умения отразяват необходимостта от инвестиране в умения и във важни области от живота на хората като тяхното здраве, работа, финанси и социална справедливост.

Слушайте аудио файла:

Contributing experts and links to key resources:

  • Alex Stevenson, Learning and Work Institute from the UK

Learning and Work Institute

Online Skills Toolkit

  • Celia Sokolowsky, The German Adult Education Association, from Germany

German Adult Education Association

VHS-Lernportal

  • Clare McNally and Helen Ryan, National Adult Literacy Agency from Ireland

National Adult Literacy Agency

NALA's work in financial literacy

NALA’s Plain English Service

NALA’s resources for health literacy programs

Literacy for life policy approach from Ireland


Тук можете да откриете препис на аудио файла

Линк: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/ebsn-podcast-series-epale-building-resilience-through-basic-skills-programs

Login (10)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?