Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Не знаете къде да търсите европейски партньори?

Разгледайте нашата полезна информационна графика, за да научите за силните страни на всяка една държава

Разгледайте нашата полезна информационна графика, за да научите за силните страни на всяка една държава:

EPALE има национални екипи, които работят в цяла Европа, за да осведомяват общността за обучение за възрастни за най-актуалните национални новини, събития, ресурси и статии. Щракнете тук, за да се свържете с екипа в своята държава или за да ги следвате в социалните медии, така ще се информирате своевременно за случващото се в областта на обучението за възрастни във вашия регион. (Имайте предвид, че Латвия, Унгария, Турция, Лихтенщайн, Гърция, БЮРМ нямат национални екипи).

Login (1)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?