Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Цифрова достъпност в образованието

Областта на цифровата достъпност нараства, както и необходимостта от предоставяне на квалифицирани специалисти в тази област. Някои организации вече активно работят по внедряването на цифрова достъпност чрез създаване на цифрово достъпни уебсайтове, наемане на служители с умения за цифрова достъпност или експерти по цифрова достъпност. Въпреки това, за да може да се създават цифрово достъпни уебсайтове и приложения, е важно различните професионалисти, участващи в създаването на мрежата, да са квалифицирани в тази област.

Областта на цифровата достъпност нараства, както и необходимостта от предоставяне на квалифицирани специалисти в тази област. Някои организации вече активно работят по внедряването на цифрова достъпност чрез създаване на цифрово достъпни уебсайтове, наемане на служители с умения за цифрова достъпност или експерти по цифрова достъпност. Въпреки това, за да може да се създават цифрово достъпни уебсайтове и приложения, е важно различните професионалисти, участващи в създаването на мрежата, да са квалифицирани в тази област.

Като част от проекта за обучение по сертифицирана цифрова достъпност по програма Еразъм+, направихме анализ на съществуващите курсове за цифрова достъпност и установихме, че броят на обученията и курсовете за достъпност в мрежата се увеличава. По-голямата част от съществуващото обучение в областта на цифровата достъпност се предлага в САЩ, докато в Европа предложенията за обучение е много по-малка. Обучението за достъпност в мрежата се извършва както от университети, така и от частни организации. Независимо от това, достъпността до мрежата все още се смята за набор от умения, който най-често не е част от стандартната учебна програма по ИКТ, уеб дизайн и други свързани програми на ниво професионално и висше образование. В момента има само няколко университетски курса, които включват уеб достъпност в своите преподавателски програми. Повечето от тях са в областта на ИКТ и са организирани като самостоятелни курсове. Необходимо е обаче интегрирането на уменията за цифрова достъпност в различни програми/учебни програми за ПОО и висше образование (например ИКТ, уеб дизайн, маркетинг и комуникационни дисциплини и др.).

Знания и умения за цифрова достъпност

Като цяло ние класифицираме знанията и уменията за цифрова достъпност в три различни категории: основни знания и умения за цифрова достъпност, професионални знания и умения за цифрова достъпност и специализирани знания и умения за цифрова достъпност.

Основни знания и умения за цифрова достъпност

Основните знания и умения за цифрова достъпност са тези, които са необходими на хората, за да разберат необходимостта от цифрова достъпност, и тези, които са необходими за създаване на достъпно цифрово съдържание. Тъй като живеем в ерата на дигитализацията, всеки създава цифрово съдържание, поради което вярваме, че основните знания и умения за цифрова достъпност трябва да бъдат включени в основното училищно образование (по предмети като медийна грамотност, етика, компютърни науки и интердисциплинарно във всички области, където се създава цифрово съдържание).

Професионални знания и умения за цифрова достъпност

Професионалните знания и умения за цифрова достъпност са тези, които са необходими за работа в определена професия. Знанията и уменията са свързани особено с професията на уеб разработчици и уеб дизайнери. Тъй като цифровата достъпност става задължителна за всички уеб страници, придобиването на тези знания, умения и компетенции за тези професии трябва да бъде задължително и трябва да бъде интегрирано в редовните програми за ПОО и висше образование.

Специализирани знания и умения за цифрова достъпност

Специализираните знания и умения за цифрова достъпност са тези, които са необходими само на хора, работещи в специализирани професии, свързани с цифровата достъпност (напр. хора, работещи като мениджъри на цифрова достъпност или като тестери за цифрова достъпност). Тези служители могат да имат различно образование, но трябва да се усъвършенстват със специализирани знания в областта на цифровата достъпност, които могат да бъдат постигнати чрез самостоятелни курсове по различни теми.                                                                                                                                                                                         

Препоръки за успешно придобиване на умения за цифрова достъпност

За да се подпомогне реализирането на Европейската директива за достъпност в мрежата, е важно да се осигурят опитни професионалисти с необходимите умения и компетенции. Предлагането на неформални самостоятелни курсове или обучение не е достатъчно, поради което са необходими различни решения за придобиване на различни умения, свързани с цифровата достъпност. В светлината на опита от нашия сертифициран проект за обучение за цифрова достъпност, ние вярваме, че решението е в интегрирането на различни теми за цифрова достъпност на различните образователни нива, от основно образование до ПОО и висше образование. Неформалните самостоятелни курсове са опции само за придобиване на специализирани знания по цифрова достъпност за професионалисти, работещи в специализирани работни места за цифрова достъпност. Освен това тези специализирани професии трябва да бъдат регулирани от националните професионални квалификации, за да се осигурят равни компетенции на хората, работещи на тези новоразработени работни позиции.

Следвайте нашите социални мрежи, където редовно публикуваме новини за събития, както и други интересни теми, свързани с цифровата достъпност. Ако се интересувате от обучение в сферата на цифровата достъпност, посетете нашия уебсайт и започнете да учите на нашата платформа за е-обучение .

Login (16)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?