Blog
Blog

Да учиш, докато работиш…

В годините на зрелия социализъм често чувахме загрижените ни баби и дядовци да казват „Учи, за да не работиш“ и това като че е станало своеобразно мото за поколения българи. Все пак едва ли съвкупната ирония на нацията ни е имала предвид тъкмо ученето на работното място с тази максима, но тя е добра прелюдия към темата за ученето на работното място. В настоящия материал ще се опитам да очертая контурите на този процес и анализирам не само неговия генезис и развитие, но и да прогнозирам бъдещето му разпространение, на база няколко обективни социални тенденции, които се развиват през годините.

Макар и засега с не особено бързи темпове, ученето на работното място заема все по-значима роля в живота ни. Всъщност в последните години наблюдаваме поне 5 процеса, които комплексно правят подобно обучение не само практично, но и неизбежно.

От една страна от средата на миналия век насам урбанизацията на населението в световен мащаб нараства със стабилни темпове [1], като вече повече от половината население по света живее в градове и няма никакви причини да очакваме тази тенденция да изчезне или да се забави, предвид демографските и социални статистики.

urban population.

Втората тенденция е промяната на разпределението на секторите, определящи композицията на брутния вътрешен продукт. Вече повече от век световните статистики сочат рязко намаляване на дела на селското стопанство, по-плавно намаляване на дела на индустрията и устойчиво покачване на дела на услугите в тази композиция като към 2015 година това съотношение е приблизително 4:27:69 [2,3,4].

Очевидно световната тенденция да се живее в градове и да се работи в сферата на услугите бележи стабилен ръст, но това автоматически води до обособяването на големи групи хора в относително неголеми площи (офиси). Тази гъстота води развитие на нови услуги и на първо място това е експлозивното развитие на информационните технологии и в частност на услугите, базирани на ползването на интернет [5], което е третия процес, който считам, че има ключово значение за повишаване на интереса към обучение на работното място, защото интернет се явява и естествената среда за подобно обучение.

Четвъртата тенденция, която много от нас ежедневно наблюдават без да си дават особена сметка за нея е, че за разлика от непрекъснатите производства (напр. поточна линия в завод) сферата на услугите се отличава с една сериозна асиметрия по отношение на използването на работното време [6]. Например изследване на британски учени показва, че ефективната ни работа в рамките на работния ден не надхвърля 3 часа, което автоматически значи, че през останалото време правим други неща (четене на новини, чат или разговори с колеги и приятели, пиене на кафе и др.), като отново интернет логично заема сериозно място в тези ни занимания. Достатъчно е например да имаме фейсбук профил и да си дадем сметка по колко минути му отделяме дневно.

И най-сетне петата тенденция, за която ще стане дума, е промяната на пазара на труда[7] – главно под влиянието на глобализацията, иновациите и бума на новите технологии в световен мащаб. В крайна сметка автоматизацията, разнородната демография и свързаните с нея икономически и политически кризи, раждащи мигрантски вълни, трайно оформят ландшафта на съвременния трудов пазар и следва да бъдат съобразявани при всякакви прогнози и анализи за бъдещо развитие. Редица експерти сочат, че до 2030 година над два милиарда души ще изгубят или сменят работните си места, което прави задължителна необходимостта от допълнителна квалификация и идеята тя да може да се случи още на работното място, звучи най-малкото примамливо.

Сечението на всички тези тенденции оформя едно доста прогнозируема ситуация в която големи групи хора, работещи в сферата на услугите, които не уплътняват достатъчно работното си време и имат достъп до интернет, се нуждаят от преквалификация вследствие на постоянно засилващия се натиск в областта на трудовия пазар. Логичният отговор е онлайн курсове, като няма нужда да търсим детайлни статистики за да знаем, че в последните десетина години подобни курсове устойчиво бележат двуцифрен ръст на годишна база. Всъщност независимо дали текущият Ви работодател насърчава квалификацията на работното място, в случай, че не Ви е забранил изрично да го правите, няма нищо лошо да уплътните удачно времето си изучвайки чужд език, карайки курс по бизнес презентации или просто слушайки речите на някои от най-изтъкнатите предприемачи или визионери на планетата с цел повишаване на личните си възможности и перспективи за развитие.

Ще направя кратък преглед на дузина от по-популярните онлайн ресурси, с които можете да стартирате обучението на работното си място, като естествено Вашите интереси могат да са в най-различна сфера, но важното е да използвате рационално времето и възможностите, които една стандартна офис среда Ви предлага.

YouTube – безспорно най-голямата онлайн видеотека, където между милиардите клипове със смешни, забавни и абсурдни истории, музикални клипове, новинарски емисии, излъчвания с популярни личности или просто части от семейни видео албуми можем да намерим хиляди обучителни курсове, покриващи огромен диапазон от умения – като почнем от свиренето на китара и сгъването на ризи и стигнем до това как да приготвяме суши, разработваме уеб сайт или дори да караме хеликоптер. Вече има и тематични образователни канали, изискващи абонамент или специални права за достъп, но дори и съвсем свободните ресурси Ви дават огромно разнообразие, което във всички случаи ще покрие много повече часове видео, отколкото можете да изгледате до края на живота си.

Интернет адрес на ресурса: https://www.youtube.com

TED – портал с популярни кратки лекции на световни известни личности или просто иновативно мислещи хора, поканени да споделят визиите си за развитието на икономиката, науката, социалните отношения, технологиите, образованието и още каквото се сетите, като едно от основните предимства е, че има повечето лекции имат преводи на множество езици, така че имате сериозен шанс да се докоснете до най-светлите умове на съвремието ни и да чуете на живо лектори като Кен Робинсън, Ал Гор или Елън Мъск.

Интернет адрес на ресурса: https://www.ted.com

Khan Academy - безплатен портал, подпомагащ обучението по математика, науки, изкуство, технологии и др. Притежава солидна база данни с над 100 000 интерактивни упражнения и лекции.По-голямата част от ресурсите вътре са дело на ученици и студенти, но има и доста сериозни разработки, например по финанси и счетоводство, ИТ умения и др.

Интернет адрес: https://www.khanacademy.org

Coursera – това е портал, партниращ си с университети и организации от цял свят в широка гама от теми и обучителни курсове. В същината си сайтът представлява мощен инструмент за безплатно онлайн обучение и включва курсове от множество университети, библиотеки и музеи, като част от съдържанието е на много високо ниво.

Интернет адрес на ресурса: https://www.coursera.org

Codecademy – порталът изисква регистрация и предлага интерактивни курсове за програмисти, от които можете да почерпите солидни познания по езици като HTML, CSS, Javascript и PHP. Всъщност от подобен проект можете да проиграете целия път от стартиране на кариерата на начинаещ програмист до развитието Ви до софтуерен предприемач, който  може на свой ред да формира екипи и да създава работни места.

Интернет адрес на ресурса: https://www.codecademy.com

Open Culture – сайтът обединява над 1000 лекции, видеоклипове и подкасти от различни световни университети. Съдържа хиляди материали, директно индексирани в сайтовете на университетите като на практика дружелюбната навигация Ви позволява да намерите тези курсове без необходимост да посещавате претърсвате сайта на всеки отделен университет.

Интернет адрес на ресурса: http://www.openculture.com/freeonlinecourses

Udemy - безплатните курсове на Udemy наподобяват тези в Coursera, с добавка възможността за потребителите да модулират и създават свои собствени курсове на база на  уроците. Сайтът работи с множество университети и преподаватели, като се набляга на висококачественото съдържание. Типично за този портал обаче е по-голямото смесване на безплатно и платено съдържание.

Интернет адрес на ресурса: https://www.udemy.com

edX – сайт, покриващ отново широка гама от теми, разработени за нуждите на различни училища, като отново качеството е доста високо. Набляга се предимно на технологиите, курсове по финанси и маркетинг, лидерство и други като за повечето от курсовете се предлагат и сертификати.

Интернет адрес на ресурса: https://www.edx.org

iTunesU – слуга, предлагана от фирмата Apple за нейните устройства iPad и iPhone, като потребителите могат да търсят учебни материали по множество начини, включително университет, жанр или тема. Курсовете обаче често са смесица от безплатни подкасти или видеоклипове и платено съдържание. ITunesU включва курсове по огромен обхват от теми, но за съжаление работи само с устройства на Apple.

Интернет адрес на ресурса: https://itunes.apple.com/ca/app/itunes-u/id490217893?mt=8

Stanford Online –център за всички онлайн предложения от Станфордския университет. Предлага курсове за самообучение такива, базирани на сесии. Някои курсове изискват iTunes, но повечето могат да работят директно и в десктоп уеб браузър. Ресурсите са с високо качество, макар и изборът да не е толкова разнообразен, както на агрегаторите, партниращи си  повече от един университет.

Интернет адрес на ресурса: http://online.stanford.edu/courses

Harvard Extension – по подобие на Станфорд и Харвардския университет предлага собствени безплатни курсове за онлайн обучение. Порталът Ви позволява да търсите курсове освен по тематика и по професионален сертификат. Това е доста удобно, ако основната цел на онлайн обучението Ви включва сертифициране на придобитите умения.

Интернет адрес на ресурса: https://www.extension.harvard.edu/open-learning-initiative

MIT OpenCourseWare – Масачузетския технологичен институт (МИТ), който по мнение на  експерти е най-реномираното висше техническо училище в света не прави изключение в предлагането на онлайн курсове. Броят им е съпоставим с тези на Харвард и Станфорд като материалите отново се отличават с изключително високо качество, като включва и много задълбочени курсови материали по наличните теми. МИТ предлага също и безплатни RSS емисии, което е голямо удобство, тъй като позволява да учите със слушалки, без да правите впечатление на околните, вкл. и без да имате нужда от придружаващо видео.

Интернет адрес на ресурса: https://ocw.mit.edu/index.htm

Има разбира се и още стотици портали, предоставящи различни образователни курсове и лекции, а и броят им тепърва ще расте. Важно е обаче да осъзнаем факта, че огромната част от тези ресурси са създадени свободни и достъпни за всеки за да може знанието да се разпространява безпроблемно и да се повишава капацитетът на хората, организациите, държавите и човечеството като цяло. Познанието отдавна не е привилегия на малцина, а нивото на технологично развитие понастоящем прави възможен достъпът до образование буквално за всеки и само от нашето желание и воля зависи доколко дълбоко ще навлезем в дебрите на познанието и как ще го оползотворим за своята лична и професионална реализация.

Добрият работодател никога няма да се опитва да спре развитието Ви – той ще се помъчи да Ви насърчи да се развивате в контекста, който е необходим за фирменото развитие, но той не може да Ви спре, ако в някакъв момент усетите, че сте надраснали перспективите на сегашното си работно място и вече тази организация е спирачка за възможностите Ви. Във всички случаи обаче колкото и курса да преминете и колкото и сертификати да красят стената Ви, винаги ще има нужда да надградите познанията си, така че ученето на работното място е един естествен процес и влиянието му в бъдеще ще се задълбочава. Хората ще продължават да откриват нови хоризонти за професионалната си реализация и нови възможности да развият потенциала си, така че, ако усетите, че не уплътнявате пълноценно времето си в офиса, не го хабете – вече знаете какво да правите…

 

 

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?