Премини към основното съдържание
Blog
Blog

COVID-19: Психичното здраве и благосъстоянието на всички учащи са на първо място

Настоящата криза в здравеопазването, в резултат на която половината от човечеството е затворена в домовете си в безпрецедентни ситуации на стрес и оцеляване, е една от най-значимите кризи в съвременната история. Това несъмнено е по-малко тежко от ситуации на война, глад, социални или политически кризи, принуждаващи хората да бягат или тероризма. Тази криза обаче, която е преди всичко криза в областта на общественото здравеопазване, оказва изключително силно влияние върху политическите системи на всички страни и от своя страна върху образователните системи, в които участват хора от всички възрасти.

Дата: 11/05/2020

От David LOPEZ

Език: EN

Настоящата криза в здравеопазването, в резултат на която половината от човечеството е затворена в домовете си в безпрецедентни ситуации на стрес и оцеляване, е една от най-значимите кризи в съвременната история. Това несъмнено е по-малко тежко от ситуации на война, глад, социални или политически кризи, принуждаващи хората да бягат или тероризма. Тази криза обаче, която е преди всичко криза в областта на общественото здравеопазване, оказва изключително силно влияние върху политическите системи на всички страни и от своя страна върху образователните системи, в които участват хора от всички възрасти.

След публикация на Европейската платформа за учене през целия живот, помолих г-жа Brikena XHOMAQI, нейният директор, да обясни какво има предвид под заглавието „Психичното здраве и благосъстоянието на всички учащи са на първо място“. Тя се съгласи да отговори на три въпроса.

 

1. Как COVID-19 създава проблем с психичното здраве за учащите?

Изборът, който правим в борбата срещу COVID-19, и по-специално мерките за социална изолация, имат дълбоки психологически последици за всички нас: безпокойство, депресия, страх за себе си и близките си, бездействие, стрес.

Дейностите по преподаване и обучение са станали фактори, които допринасят за стреса. Интересно е, че психичното здраве на учащите, учителите, обучаващите не се отчита в спешните програми в различни страни. Как се проявява този стрес? Методите на обучение са обект на нови начини на работа, нови методи за оценка, несигурност относно липсата на оборудване и очевидно нови умения, които трябва да бъдат приложени.

Преподавателите в най-широк смисъл трябва да понесат „тежестта“ на системите за образование и обучение. Това важи за официалните образователни системи (училища, колежи, университети), но и за сектора за образованието на възрастни като цяло. На преподавателите липсват адекватни инструменти и ресурси във „враждебните“ и постоянно променящи се екосистеми. Прекалено дълго време се игнорира социалната роля на учителите, преподавателите и обучителите. В образованието на възрастни тази социална роля беше малко по-добре разпозната, но без институционално признание. Днешната спешност показва, че страните трябва да инвестират повече в обучение, за да могат преподавателите да придобият пълния набор от умения, необходими за създаване на приобщаваща и иновативна учебна среда.

 

2. Дигиталните технологии уникално решение ли са за образователните системи?

Очевидно днес и през последните десет години цифровите умения са в центъра на вниманието, както за Европейския съюз, така и за отделните държави. Да се предположи, че образованието започва и завършва с екран, е да се отрекат социалните аспекти на обучението.

Общите умения, емоционалната интелигентност и креативността са еднакво важни. В процеса на обучение трябва да се въведе цял набор от умения. Няма смисъл да се използва „монохромен“ подход.

Не трябва да разглеждаме цифровите инструменти като обикновена адаптация на днешното съдържание, изтривайки ролята на преподавателя при предаването му. Необходимо е да се измислят нови форми на обучение, предефиниращи ролята на учащия, учителя, да се учи самостоятелност и свобода, ролята на групата на връстниците, накратко – нови учебни среди. Но това изисква ресурси и инвестиции, които правителствата не са предвидили изцяло. Дистопичното бъдеще е на прага ни от миналия месец. Системите за образование и обучение на европейските страни не бяха подготвени да посрещнат подобни предизвикателства.

 

3. Как виждате бъдещето на образованието на всички етапи от живота?

В този контекст считам, че може да има нужда от събиране и комбиниране на много богатата експертиза от опита на доставчиците на електронно обучение във формалния, неформалния и информалния сектор. След това всички заинтересовани страни ще трябва да работят заедно в проектирането и предоставянето на висококачествено, приобщаващо образование.

Точно както икономическите рецесии причиняват големи неравенства, ние смятаме, че една от най-осезаемите последици от епидемията COVID-19 е да създаде или рискува да създаде пропаст между учащите.

В Европа – най-богатият регион в света, на хиляди учащи се препоръчва да следват онлайн курсове за обучение. Но много от тях не могат да си позволят това: лоша интернет връзка, липса на устройства или устройства, споделяни от няколко души. На всичкото отгоре, обучението онлайн изисква по-силна мотивация, отколкото ученето лице в лице, а някои домашни среди не насърчават тази умствена пригодност.

Трябва да мислим и за всички, които са потенциално изключени, мигранти, хора с увреждания.

Призив за универсален достъп до образование по време на пандемията направиха 28 депутати от 13 държави от различни политически групи. Като платформа за учене през целия живот ние подкрепяме този призив. Тя е под формата на писмо до Европейския съюз, с което се иска да се избегне изключване от електронно обучение.

Повече от всякога гражданското общество трябва да предприеме действия, така че днешната криза да ни помогне да създадем ситуации на универсален достъп до образование на всички етапи от живота. Всички участници, включително учащите, независимо от тяхната възраст, трябва да бъдат в центъра на бъдещите дискусии за постигане на социално включване. Това е необходимо за преодоляване на непосредствената здравна криза. Ученето и обучението са оръжия за преодоляване на изключването. През последните години страните от ЕС забравиха това, точно както забравиха значението на здравните услуги, основани на солидарност и не свързани с икономическите интереси „по време на пандемията с коронавирус“. Надяваме се бъдещето да бъде различно, по-приобщаващо и по-иновативно.

 

За да прочетете повече:

https://aegee.blogactiv.eu/2020/03/31/refugees-and-covid-19/

https://eaea.org/2020/03/31/digital-learning-as-a-challenge-and-opportun...

http://evbb.eu/news/2020/04/07/resolution-on-the-health-and-economic-sit...

http://isca-web.org/english/news/physicaldistancingisnowahumandutybutphy...

 

David LOPEZ, Координатор на EPALE Франция

 

 

Линк: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/covid-19-la-sante-mentale-et-le-bien-etre-de-toutes-les-personnes-apprenantes

 

Login (3)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?