Премини към основното съдържание
Как мога да се свържа с националната служба за поддръжка?

Данните за връзка с всички НСП ще бъдат публикувани на уебсайта на EPALE през есента на 2014 г., след като започнат да функционират. Препоръчително е всички запитвания, дори свързани с конкретните държави, да бъдат отправяни към ЦСП на първо място. 

Login (0)
Topic
Weight
0