Как мога да научавам за прояви в областта на ученето за възрастни?

Календарът на EPALE предоставя информация за прояви в областта на ученето за възрастни на европейско и национално ниво. Това са конференции, семинари, практически занимания, контактни срещи, събития от общ характер, курсове за обучение, МООК и още много. Можете да търсите събития по език, местоположение, дата, вид на събитието, свързана тема и вид на организатора.

Можете също да публикувате и собствени събития в EPALE. Вижте Мога ли да публикувам събитие в календара? за допълнителна информация как става това. 

Login (0)
Weight
0