Премини към основното съдържание
Какво мнение за многоезичието изразиха потенциалните потребители на EPALE?

EPALE проведе проучване сред потребителите в периода април — май 2014 г., за да разбере какви са мненията на заинтересованите страни в сектора на ученето за възрастни в Европа за предлаганите функции на платформата. В резултат на проучването се получиха 1 914 отговора от 37 държави и бе установено, че повечето от отговорилите ползват добре английски език. EPALE обаче е многоезичен сайт и основните страници на платформата ще бъдат на разположение на 24 езика, като част от основната информация ще се предлага на шестте основни езика (английски, френски, испански, италиански, немски и полски). 

Login (0)
Weight
0