Премини към основното съдържание
Какво е определението на EPALE за специалист по учене за възрастни?

Понятието „специалист по учене за възрастни“ обхваща различни хора и организации (включително мрежи, групи и доброволци), които работят в сектора за учене за възрастни. Това са:

  • доставчици на учене за възрастни (включително работодатели, университети, НПО и др.), учители, стажант-учители и доброволци;
  • учени, учащи се, изследователи;
  • национални инфраструктури за учене за възрастни, мрежи и организации;
  • финансирани проекти и партньорства или такива, които търсят финансиране;
  • представители на медиите, специализирани в ученето за възрастни и образованието за възрастни;
  • политици на национално и европейско ниво.
Login (0)
Topic
Weight
0