Премини към основното съдържание
Каква е връзката между EPALE и „Еразъм+“?

 

Еразъм+ е програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 — 2020 г., чиято цел е повишаване на качеството и пригодността на квалификациите и уменията. Тя заменя Програмата за учене през целия живот (LLP).

„Еразъм+“ е отворена за учащи се, учители, стажанти, доброволци, млади лидери и хора, работещи за масовия спорт. Тя осигурява финансиране за партньорства между образователни институции, младежки организации, предприятия, местни и регионални власти и неправителствени организации, както и подкрепа за реформи в държавите членки, целящи модернизиране на образованието и обучението, и популяризиране на иновациите, предприемачеството и пригодността за заетост.

Програмата „Еразъм+“ финансира EPALE чрез Ключова дейност 2; като подкрепата се осигурява в съответствие с член 14.1.б) от правното решение(link is external) за приемане на програмата „Еразъм+“ и е насочена към ученето за възрастни и продължаващото образование и обучение (C-VET).


 

 

Login (0)
Topic
Weight
0